Pistekirjoitusvälineet

Henkilö lukee pistekirjoitusta

Pistekirjoitusvälineisiin kuuluu pistekirjoitusta tuottavaa välineistöä sekä erikoispapereita.