Tarvitsen apuvälineitä - miten toimin?

Lääkärin toteaman näkövammaisuuden perusteella on mahdollista saada tukea apuvälineen hankkimiseen. Seuraavassa neuvoja apuvälineitä tarvitseville.

Näin pääset alkuun

 1. Käänny ensin alueesi terveyskeskuksen tai yksityisen silmälääkärin puoleen.
 2. Lääkärin lähetteellä pääset apuvälinekartoitukseen, jossa määritellään tarvittavat apuvälineet ja laaditaan maksajataholle suositus niiden hankkimisesta.
 3. Maksajataho voi antaa apuvälineen hankintaa varten maksusitoumuksen, jolla se sitoutuu maksamaan apuvälineen, tarvittavan käytönopetuksen tai muun kuntoutuksen.

Näkövammaisten liiton omistama Aviris-myymälä on näkemisen apuvälineiden asiantuntija, joka palvelee joustavasti sekä yksityisiä asiakkaita että yhteisöjä, kuten keskussairaaloita, Kansaneläkelaitosta ja vakuutusyhtiöitä.

Maksajatahoja

1. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet

Julkinen terveydenhuolto - terveyskeskus tai keskussairaala - kustantaa lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät apuvälineet. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi

 • valkoiset kepit
 • erilaiset optiset apuvälineet
 • tietotekniset apuvälineet
 • opaskoirat

2. Työhön ja opiskeluun

Kansaneläkelaitos kustantaa työssä ja opiskelussa tarvittavat apuvälineet. Näitä ovat esimerkiksi

 • tietokone apuvälineineen
 • optiset apuvälineet
 • pistekirjoitusnäyttö

Kelan paikallistoimisto neuvoo miten näitä apuvälineitä hankitaan.

3. Jos kyseessä on työtapaturma, liikennevahinko tai ammattitauti

Mikäli näkövamma on seurausta työtapaturmasta, liikennevahingosta tai ammattitaudista, voi maksaja olla

 • Vakuutuskuntoutus ja vakuutusyhtiöt
 • Valtionkonttori tai Potilasvahinkokeskus
 • Maatalousyrittäjien eläkelaitos

edellyttäen, että henkilöllä on vahinkonumero.

4. Kunnan sosiaalitoimen tarjoama tuki

Kunnan sosiaalitoimi voi kustantaa puolet apuvälineen hinnasta, mikäli se on vamman vuoksi tarpeellinen, mutta hakija ei sitä muiden tahojen kautta saa. Tuki perustuu vammaispalvelulakiin ja on harkinnanvarainen. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi

 • kodinkoneet
 • tandem-pyörä
 • tietokone apuvälineineen.

Lisätietoa Näkövammaisten liiton www-sivuilla