Victor Reader Classic Plus 3.1.25

Daisy-kuuntelulaite

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Reader Classic+ -laitteen aloitusohje

 

Tervetuloa käyttämään digitaalisten äänikirjojen kuuntelulaitetta Victor Reader Classic Plus, joka soveltuu mainiosti CD-levylle tallennettujen kauno- ja tietokirjojen tai lehtien kuunteluun. Pienikokoinen ja tukevarakenteinen Victor Reader Classic Plus on helppo ottaa mukaan kaikkialle sen ladattavien akkujen ja kantokahvan ansiosta.

Ensimmäisellä käyttökerralla Victor Readeria tulee käyttää verkkovirralla. Laitteen akut on ladattu valmiiksi tehtaalla, mutta ne ovat voineet menettää lataustaan kuljetuksen aikana. Turvallisuussyistä akut on asennettu niin, että ne voi vaihtaa vain valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän edustaja.

Laite liitetään verkkovirtaan kytkemällä sen mukana tulevan verkkojohdon toinen pää pistorasiaan ja toinen pää virtaliittimeen, joka on viimeinen laitteen oikean sivun neljästä liittimestä. Voit käyttää Victor Readeria myös akkujen latauksen aikana.

Victor Readerin pakkaus sisältää kuuntelulaitteen, verkkolaitteen, jonka avulla Victor kytketään verkkovirtaan, sekä muovipussin, jossa ovat laitteen ohjekirjat, parhaillaan kuuntelemasi cd-levy, joka sisältää aloitusohjeen sekä varsinaisen käyttöoppaan.

Tässä aloitusohjeessa ei käsitellä kaikkia Victor Readerin toimintoja ja ominaisuuksia, mutta tällä CD-levyllä oleva käyttöopas sisältää yksityiskohtaiset ohjeet laitteen kaikista ominaisuuksista ja niiden käytöstä.

Voit keskeyttää näiden ohjeiden kuuntelun milloin tahansa painamalla Toista/Pysäytä-painiketta. Se sijaitsee laitteen yläpinnalla alhaalla keskellä nuolenmuotoisten Kelaa taaksepäin- ja Kelaa eteenpäin -painikkeiden välissä. Voit jatkaa kuuntelua painamalla uudelleen Toista/Pysäytä-painiketta.

Tästä alkavat varsinaiset ohjeet.

Kuulet aluksi kuvauksen Victor Reader Classic Plus -laitteen ulkoisista ominaisuuksista.

Laitteen vasemmalla sivulla on suurikokoinen kantokahva. Vasemmassa yläkulmassa laitteen päällä on sen sisäänrakennettu kaiutin.

Laitteen yläpinnalla on kolme ylös- ja alas-painikkeiden paria, jotka sijaitsevat ylhäällä keskellä. Ne ovat vasemmalta oikealle lueteltuina äänenkirkkauden, äänenvoimakkuuden ja toistonopeuden säätöpainikkeet.

Äänenkirkkaus-, Äänenvoimakkuus- ja Toistonopeuspainikkeiden alapuolella laitteen keskiosassa on neljä kolmen painikkeen riviä. Näitä kutsutaan numeronäppäimiksi, ja niiden avulla voi siirtyä kirjan sivulta toiselle, luvusta toiseen tai osiosta toiseen. Numeronäppäimiä käytetään myös esimerkiksi sivunumeron syöttämiseen.

Seuraavat kaksi painiketta sijaitsevat laitteen keskivaiheilla kahdentoista numeronäppäimen vasemmalla puolella. Ylempi niistä on Siirry sivulle -painike ja alempi Kirjanmerkki-painike. Siirry sivulle -painikkeella voi siirtyä suoraan halutulle kirjan sivulle. Kirjanmerkki-painikkeella voi lisätä kirjanmerkin sivulle tai kappaleeseen, jotta sen löytää helposti myöhemmin. Huomioi myös Kirjanmerkki-painikkeen alla oleva soikea Daisy-järjestelmän logo.

Numeronäppäimien alla sijaitsevat vasemmalta oikealle Kelaa taaksepäin-, Toista/Pysäytä- ja Kelaa eteenpäin -painikkeet.

Seuraavat kaksi painiketta sijaitsevat edellisistä oikealle ja hieman yläviistoon. Niistä ylempänä oleva virtakytkin on hieman syvennyksessä. Sen alapuolella sijaitsee Poista levy -painike, jonka avulla poistetaan laitteessa oleva CD-levy.

Laitteen oikealla sivulla takaa eteenpäin lueteltuina sijaitsevat virtaliitin (merkitty kolmella viivalla) jonka avulla laite liitetään verkkovirtaan, linjaliitin (merkitty kahdella viivalla) jonka avulla laitteen voi liittää stereoihin, kauko-ohjaimen eli jalkakytkimen liitin (merkitty yhdellä viivalla) johon kytkettävällä ohjaimella voi hallita laitteen toisto- ja kelaustoimintoja sekä etummaisena liitin kuulokkeille tai ulkoiselle kaiuttimelle.

Laitteen etuseinässä on CD-levyn syöttöaukko.

Laitteen ulkoisten ominaisuuksien kuvaus päättyy tähän. Seuraavaksi kerrotaan, kuinka laitetta käytetään.

Uuden kirjan syöttäminen ja toistaminen

Käynnistä Victor Reader painamalla laitteen yläpinnalla Poista levy -painikkeen yläpuolella olevaa virtakytkintä ja pitämällä sitä painettuna. Laitteen käynnistyessä kuuluu äänimerkki ja tervetuloviesti.

Aseta CD-levy laitteen etuseinässä olevaan aukkoon ja työnnä levyä varovasti eteenpäin. Laite tarttuu CD-levyyn ja siirtää sen automaattisesti sisään. Muutaman sekunnin kuluttua Victor Reader kertoo kirjan nimen, minkä jälkeen kirjan lukemisen voi käynnistää painamalla Toista/Pysäytä-painiketta. Jos asetat levyn vahingossa ylösalaisin, levy poistetaan laitteesta 15 sekunnin kuluttua vahingoittumattomana.

Voit säätää äänenkirkkauden, äänenvoimakkuuden ja toistonopeuden itsellesi sopivaksi käyttämällä laitteen yläpinnalla olevia ylös- ja alas-painikkeita, jotka sijaitsevat ylhäällä keskellä.

Kirjassa voi siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin painamalla Kelaa taaksepäin- tai Kelaa eteenpäin -painiketta ja pitämällä sitä painettuna, kunnes haluttu kirjan kohta löytyy. Kun painike vapautetaan, kirjan toisto jatkuu normaalinopeudella.

Lukemisen keskeyttäminen

Lukemisen voi keskeyttää painamalla Toista/Pysäytä-painiketta. Lukemista voi jatkaa samasta kohdasta painamalla uudelleen Toista/Pysäytä-painiketta. Huomioi, että akkuja käytettäessä laite sulkeutuu automaattisesti latauksen säästämiseksi, mikäli se on 30 minuuttia käyttämättömänä.

Lukemisen lopettaminen

Lukukerta lopetetaan helposti sammuttamalla Victor Readerista virta. Se tapahtuu painamalla laitteen virtakytkintä ja pitämällä sitä painettuna, kunnes laite sammuu. Victor Reader muistaa automaattisesti seuraavaa lukukertaa varten kohdan, jossa kirjan lukeminen lopetettiin.

Uuden lukukerran aloittaminen

Saman kirjan uusi lukukerta aloitetaan käynnistämällä Victor Reader painamalla virtakytkintä ja pitämällä sitä painettuna. Muutaman sekunnin kuluttua kuuluu kirjan nimi ja äänimerkki. Kirjan lukeminen jatkuu tämän jälkeen samasta kohdasta, johon se edellisellä kerralla lopetettiin.

CD-levyn poistaminen

CD-levy poistetaan painamalla Poista levy -painiketta. Victor Reader sanoo Poista levy, ja laite siirtää levyn muutaman sekunnin kuluttua ulos.

Tässä olivat Victor Readerin käyttämiseen tarvittavat perustiedot. Yksityiskohtaisempaa tietoa laitteen ominaisuuksista saa jäljempänä olevasta käyttöoppaasta. Sen avulla opit hyödyntämään täysin kaikkia äänikirjojen kuuntelulaitteen ominaisuuksia. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi, kuinka siirrytään äänikirjan sivulta toiselle tai sen kappaleesta toiseen.

Olemme saapuneet Victor Readerin aloitusohjeen loppuun. HumanWare ja Aviris toivovat sinun viihtyvän laitteen parissa entistä paremmin opittuasi hyödyntämään sen kaikkia ominaisuuksia. Laitteen käyttöopas alkaa automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöohje

 

 

 

 

 

 

 

 


Tietoja Victor Reader Classic + -laitteesta

HumanWare esittelee tehokkaan digitaalisten äänikirjojen kuuntelulaitteen Victor Reader Classic Plus.

Victor Reader Classic Plus soveltuu mainiosti romaanien ja muiden kaunokirjallisten tekstien sekä lehtien lukemiseen. Sen avulla voi siirtyä helposti kirjan rakenteen osasta toiseen ja löytää haluamansa tiedon nopeasti.

Laitteen helposti omaksuttavien toimintojen avulla voi siirtyä nopeasti sisällysluettelosta suoraan kiinnostavaan aiheeseen tai hyödyntää aiemmin asetettuja kirjanmerkkejä.

Toivomme sinulle miellyttäviä hetkiä digitaalisten äänikirjojen kuuntelulaitteemme parissa!

 

 

©Copyright 2005. Kaikki oikeudet pidätetään, Technologies HumanWare Canada Inc.

Tämän ohjekirjan tekijänoikeudet omistaa HumanWare. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien nojalla tätä ohjekirjaa ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman HumanWaren kirjallista lupaa.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sisällysluettelo

 

Victor Reader Classic+ -laitteen aloitusohje. 2

1.       Yleistä Victor Reader Classic + -laitteesta. 8

1.1       Laitteen purkaminen pakkauksesta. 8

1.2       Victor Reader Classic Plus -laitteen ulkoiset ominaisuudet. 9

1.2.1      Laitteen yläpinta. 9

1.2.2      Laitteen vasen sivu. 9

1.2.3      Laitteen oikea sivu. 9

1.2.4      Laitteen etupaneeli 10

1.3       Virran kytkeminen Victor Readeriin ja sen sammuttaminen. 10

1.4       Akut. 10

1.5       CD-levyn syöttäminen ja poistaminen. 10

2.       Perustoiminnot. 11

2.1       Hallintapainikkeet. 11

2.2       Toista/Pysäytä. 11

2.3       Kelaa taaksepäin tai eteenpäin. 11

2.4       Painikkeiden kuvaus. 11

3.       Numeronäppäinten toiminnot. 12

3.1       Numeronäppäinten kuvaus. 12

3.2       Siirtymisnäppäimet. 13

3.3       Aikasiirtymät. 13

3.4       Siirtyminen kymmenen sivua kerralla. 13

3.5       Ohitettavat elementit. 14

3.5.1      Muistilistan elementtien toistaminen. 14

3.6       Kirjaluettelo — Näppäin 1. 14

3.7       Historia — Näppäin 3. 14

3.8       Missä olen? — Näppäin 5. 14

3.9       Unitoiminto — Näppäin 9. 15

3.10     Vahvista ja Peruuta — Risu (#) ja tähti (*) -näppäimet. 15

3.11     Tiedot — Näppäin 0. 15

3.11.1    Käytettävissä olevat tiedot 15

4.       Lisäominaisuudet. 16

4.1       Siirry sivulle. 16

4.2       Siirry otsikkoon. 16

4.3       Kirjanmerkit. 16

4.3.1      Kirjanmerkkiin siirtyminen. 16

4.3.2      Kirjanmerkin lisääminen. 16

4.3.3      Valitun alueen kirjanmerkit 17

4.3.4      Kirjanmerkkien luettelo. 17

4.3.5      Kirjanmerkin poistaminen. 18

5.       Asetusvalikko – Näppäin 7. 19

5.1       Valikot ja luettelo niiden kohteista. 19

5.1.1      Toisto. 19

5.1.2      Ohita. 19

6.       Musiikki- ja MP3-cd-levyjen kuuntelu. 20

6.1       Käyttöliittymä. 20

6.2       Toiminnot. 20

7.       Usein kysytyt kysymykset. 22

7.1       Kirjan selaaminen. 22

7.2       Akut ja niiden lataaminen. 22

7.3       CD-levyt. 23

7.4       Muita kysymyksiä. 24

8.       Tekniset tiedot. 26

1. Yleistä Victor Reader Classic + -laitteesta

 

1.1      Laitteen purkaminen pakkauksesta

Victor Reader Classic Plus -laitteen pakkaus sisältää:

Digitaalisten äänikirjojen kuuntelulaitteen Victor Reader Classic Plus, verkkolaitteen ja virtajohdon sekä muovipussin, jossa on laitteen käyttöohjeen ja aloitusohjeen sisältävä CD-levy. Voit halutessasi tulostaa itse paperiversion käyttöoppaasta ja aloitusohjeesta.

Varmista, että saamasi pakkauksen sisältö vastaa edellä esitettyä luetteloa ja että mikään osa ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.

Huomioi myös, että käyttäessäsi Victor Readeria ensimmäisen kerran laite tulee liittää verkkovirtaan, sillä laitteen akut ovat voineet menettää lataustaan kuljetuksen aikana. Jos akuissa ei ole lainkaan virtaa, niiden lataaminen täyteen kestää 11 tuntia. Victor Readeria voi kuitenkin käyttää tavalliseen tapaan myös akkujen latauksen aikana. Turvallisuussyistä akut on asennettu niin, että ne voi vaihtaa vain valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän edustaja.

Jos pakkauksen sisältö ei vastaa edellä olevaa luetteloa, ota yhteyttä laitteen maahantuojaan:

Aviris

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Postiosoite: PL 31, 00030 IIRIS

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Helsinki

Puhelin:  (09) 3960 4700

Faksi: (09) 3960 4310

Sähköposti: aviris@nkl.fi

Internet:www.aviris.fi

 


 Victor Reader Classic Plus -laitteen ulkoiset ominaisuudet

1.1.1        Laitteen yläpinta

Laitteen kaiutin sijaitsee sen vasemmassa yläkulmassa.

Ylhäällä keskellä sijaitsee kolme ylös- ja alas-painikkeiden paria. Ne ovat vasemmalta oikealle Äänenkirkkaus, Äänenvoimakkuus ja Toistonopeus.

Äänenkirkkaus-, Äänenvoimakkuus- ja Toistonopeus-painikkeiden alla on kahdentoista numeronäppäimen ryhmä. Niiden avulla voi siirtyä helposti kirjan osasta toiseen.

Seuraavat kaksi painiketta sijaitsevat laitteen keskivaiheilla numeronäppäinryhmän vasemmalla puolella. Ylempi niistä on Siirry sivulle -painike, jonka avulla voi siirtyä suoraan haluamalleen kirjan sivulle ja toinen on Kirjanmerkki-painike, jota käytetään kirjanmerkkien lisäämiseen.

HUOMAA : Kirjanmerkki-näppäimen alla oleva soikio. Se ei ole painike, vaan laitteen pinnassa oleva Daisy-järjestelmän logo

Numeronäppäimien alla sijaitsevat vasemmalta oikealle Kelaa taaksepäin-, Toista/Pysäytä- ja Kelaa eteenpäin -painikkeet.

Seuraavat kaksi painiketta sijaitsevat edellisistä oikealle ja hieman yläviistoon. Niistä ylempänä on virtakytkin. Sen alapuolella sijaitsee Poista levy -painike, jonka avulla poistetaan laitteessa oleva CD-levy.

1.1.2        Laitteen vasen sivu

Laitteen kantokahva ja sisäänrakennettu kaiutin sijaitsevat sen vasemmalla sivulla.

1.1.3        Laitteen oikea sivu

Laitteen oikealla sivulla takaa eteenpäin lueteltuina sijaitsevat virtaliitin (merkitty kolmella viivalla) jonka avulla laite liitetään verkkovirtaan, linjaliitin (merkitty kahdella viivalla) jonka avulla laitteen voi liittää stereoihin, kauko-ohjaimen eli jalkakytkimen liitin (merkitty yhdellä viivalla) johon kytkettävällä ohjaimella voi hallita laitteen toisto- ja kelaustoimintoja sekä etummaisena liitin kuulokkeille tai ulkoiselle kaiuttimelle.

 

 

1.1.4        Laitteen etupaneeli

Laitteen edessä sijaitsee CD-ROM-aseman syöttöaukko.

1.2      Virran kytkeminen Victor Readeriin ja sen sammuttaminen

Laite käynnistetään painamalla ja pitämällä painettuna virtakytkintä. Se sijaitsee syvennyksessä numeronäppäinryhmän oikealla puolella. Kuulet äänimerkin ja tervetuloviestin.

Laitteesta sammutetaan virta painamalla virtakytkintä uudelleen ja pitämällä sitä painettuna, kunnes kuuluu kaksi äänimerkkiä.

1.3      Akut

Laitteen akut voi ladata uudelleen kaikkiaan noin 500 kertaa.  Laitetta voi käyttää täyteen ladatuilla akuilla normaalien olosuhteiden vallitessa noin viiden tunnin ajan DAISY-kirjojen kuunteluun. Seuraavat tekijät voivat kuitenkin lyhentää akkujen toiminta-aikaa:

Akkuja on ladattu alle 11 tuntia.

Kirjan eri osien välillä siirrytään tavallista runsaammin.

Kuunneltaessa muita kuin DAISY-cd-levyjä akkuja voi käyttää vain noin kahden tunnin ajan.

Käytettävä äänenvoimakkuus tai toistonopeus ovat normaalia korkeammat.

HUOMAA: Akkuja käytettäessä laite sulkeutuu automaattisesti latauksen säästämiseksi, mikäli se on 30 minuuttia käyttämättömänä.

HUOMAA: Turvallisuussyistä akut on asennettu niin, että ne voi vaihtaa vain valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän edustaja.

1.4      CD-levyn syöttäminen ja poistaminen

Aseta CD-levy laitteen etuseinässä olevaan aukkoon ja työnnä levyä varovasti eteenpäin. Laite tarttuu CD-levyyn ja siirtää sen automaattisesti sisään. Muutaman sekunnin kuluttua Victor Reader kertoo kirjan nimen. Jos asetat levyn vahingossa ylösalaisin, levy poistetaan laitteesta 15 sekunnin kuluttua vahingoittumattomana.

CD-levy poistetaan painamalla Poista levy -painiketta, joka sijaitsee oikealle yläviistoon Kelaa eteenpäin -painikkeesta. Laitteen moottori siirtää levyn muutaman sekunnin kuluttua ulos.

HUOMAA: Poista levy -painike toimii ainoastaan kun laitteeseen on kytketty virta.

2.    Perustoiminnot

2.1      Hallintapainikkeet

Äänenkirkkautta, äänenvoimakkuutta ja toistonopeutta säädetään Ylös- ja Alas-painikkeiden avulla. Kun jonkin säätimen asetus saavuttaa maksimi- tai minimiarvon, laite antaa sen merkiksi äänimerkin. Jos kirjan toisto ei ole käynnissä, Victor Reader ilmoittaa valitun asetuksen. Äänenkirkkautta ja toistonopeutta säädettäessä kuuluu lisäksi äänimerkki nollakohdan tai keskiasetuksen kohdalla. Tällä tarkoitetaan normaalia toistonopeutta tai ääntä, jonka sävyä ei ole muutettu.

2.2      Toista/Pysäytä

Kirjan toisto aloitetaan painamalla Toista/Pysäytä-painiketta.

Kirjan toisto lopetetaan painamalla uudelleen Toista/Pysäytä-painiketta.

HUOMAA: Toista/Pysäytä-painikkeen painaminen vahvistaa valitun toiminnon (kuten Risu (#) -näppäin) ja käynnistää samalla kirjan toiston.

2.3      Kelaa taaksepäin tai eteenpäin

Näiden painikkeiden avulla voi siirtyä nopeasti taakse- tai eteenpäin. Toiminnon aikana kirjaa toistetaan nopeutettuna.

Paina ja pidä painettuna Kelaa taaksepäin- tai Kelaa eteenpäin -painiketta, kunnes haluttu kirjan kohta löytyy. Pidettäessä kelauspainiketta alhaalla Victor kiihdyttää kelausnopeutta asteittain siten että muutaman sekunnin välein kirjassa siirrytään eteen- tai taaksepäin 1 minuutti, 2 minuuttia, 5 minuuttia, 10 minuuttia, 15 minuuttia ja niin edelleen. Suurin kerralla tapahtuva siirtymä on viisi minuuttia. Victor Reader ilmoittaa siirtymän pituuden ja toistaa siirtymien välissä normaalinopeudella katkelman kirjasta.

2.4      Painikkeiden kuvaus

Tämä toiminto kertoo käyttäjälle kunkin Victor Readerin painikkeen käyttötarkoituksen.  Ominaisuudesta on hyötyä erityisesti silloin, kun laitetta opetellaan käyttämään tai kun halutaan varmistaa, mihin jotain painiketta käytetään.

Jos laitteessa on CD-levy: Siirry painikkeiden kuvaukseen pitämällä Tiedot (0) -painiketta painettuna. Painikkeiden kuvauksesta poistutaan painamalla Tiedot-painiketta uudelleen.

Jos laitteessa ei ole CD-levyä, Painikkeiden kuvaus on käytössä automaattisesti.

Voit tarkistaa minkä tahansa painikkeen käyttötarkoituksen laitteen ollessa Painikkeiden kuvaustilassa.

 

3.   Numeronäppäinten toiminnot

 

3.1      Numeronäppäinten kuvaus

Tekstikehys: 2
Navigation 
Element
Tekstikehys: 1
Bookshelf
Tekstikehys: 3
History
 


 

 

 

 


Tekstikehys: 4
Back 
Tekstikehys: 5
Where am I ?
Tekstikehys: 6
Forward

 

 

 

 

 


Tekstikehys: 7
Menu
Tekstikehys: 8
Navigation
Element
Tekstikehys: 9
Sleep
Tekstikehys: 0
  Info
Tekstikehys:  #
 Confirm
Tekstikehys: *
Cancel

 

 

 


 

 

 

 

 


Rivi yksi :         1: Kirjaluettelo               2: Siirtymisnäppäin                   3: Historia

Rivi kaksi :       4: Taaksepäin               5: Missä olen?                          6: Eteenpäin

Rivi kolme :     7: Valikko                     8: Siirtymisnäppäin                   9: Unitoiminto

Rivi neljä :       *: Peruuta                     0: Tiedot                                   #: Vahvista


3.2      Siirtymisnäppäimet

 

Tekstikehys: 2
Navigation
Element
 

 

 

 


Tekstikehys: 4
Back 
Tekstikehys: 6
Forward

 

 

 

 


Tekstikehys: 8
Navigation Element

 

 

 

 

 


Painikkeet 2, 4, 6 ja 8 on merkitty ylös, vasemmalle, oikealle ja alas osoittavilla nuolilla tässä järjestyksessä. Nämä ovat Victor Readerin siirtymisnäppäimiä, joiden avulla voidaan siirtyä helposti kirjan rakenteen osasta (toiselta nimeltään tasosta) toiseen. Näppäimien avulla voi siirtyä nopeasti haluamaansa kohtaan luettavana olevassa kirjassa.

Victor Readerin avulla voi liikkua lukujen, osioiden, sivujen, kappaleiden tai minkä tahansa muiden kirjan valmistajan määrittämien luetteloitujen elementtien välillä.

Aluksi valitaan elementti, jossa halutaan liikkua (luku, sivu jne.), käyttämällä näppäimiä 2 ja 8.  Käytettävissä olevat elementit voivat vaihdella eri kirjoissa, mutta tasolla 1 tarkoitetaan tavallisesti lukua, tasolla 2 tarkoitetaan osiota, tasolla 3 pienempää osiota ja niin edelleen. Nämä sivun elementit eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kirjoissa.  Pienin valittavissa oleva siirtymistaso on yleensä lause, mutta se ei ole saatavilla kaikissa kirjoissa.  Siirtymistä varten valitaan aluksi elementti, jossa halutaan liikkua (luku, sivu jne.), käyttämällä näppäimiä 2 ja 8.  Näppäimillä 4 ja 6 voi sen jälkeen siirtyä edelliseen tai seuraavaan valitun tason elementtiin.  Käytettäessä näppäimiä 2 ja 8 Victor Reader ilmoittaa käytettävissä olevat siirtymistasot. Vaikka lausetaso on aina valittavissa, sen käyttökelpoisuus riippuu kunkin kirjan valmistajasta. 

3.3      Aikasiirtymät

DAISY-kirjojen aikasiirtymätoiminnon voi ottaa käyttöön näppäinten 2 ja 8 avulla.

Valitse siirtymistaso painamalla näppäintä 2 tai 8 niin monta kertaa että Victor Reader ilmoittaa “Aikasiirtymä” ja  Siirtymän kesto. Kirjassa liikutaan valitun aikasiirtymän verran taaksepäin painamalla näppäintä 4 ja eteenpäin painamalla näppäintä 6.

Aikasiirtymän kesto voi olla 1, 5 tai 10 minuuttia.  Lisäohjeita on kohdassa Asetusvalikko.

3.4      Siirtyminen kymmenen sivua kerralla

Siirtyminen kymmenen sivua kerralla on toiminto, jonka avulla voi siirtyä nopeasti kymmenen sivua eteen- tai taaksepäin haluamaansa kirjan kohtaan Vasen ja Oikea-näppäinten avulla.

Valitse siirtymiselementiksi Sivu painamalla Ylös (2) tai Alas (8) -näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen “Sivu”. Tämän jälkeen painetaan ja pidetään painettuna Taaksepäin (4) tai Eteenpäin (6) -näppäintä. Kuulet tällöin Victor Readerin siirtyvän kirjassa taakse- tai eteenpäin kymmenen sivun hypyin.

Vapauta näppäin, kun haluttu sivunumero lähestyy ja siirry oikeaan kohtaan sivu kerrallaan painamalla Taaksepäin- (4) tai Eteenpäin (6) -näppäintä, kunnes saavut etsimällesi sivulle.

3.5      Ohitettavat elementit

Victor Reader voidaan asettaa ohittamaan seuraavat elementit: alaviite, sivunumero, valmistajan huomautus ja oheisteksti.

Ohitettaville elementeille voidaan valita asetus Toista, Ohita tai Pyydettäessä. Tarkemmat ohjeet ovat käyttöohjeen Asetusvalikkoa käsittelevässä kohdassa. Havaitessaan kirjan toiston kuluessa ohitettavan elementin Victor Reader toimii valittujen asetusten mukaan seuraavasti:

Toista : Elementti toistetaan aina.

Ohita : Elementtiä ei toisteta milloinkaan.

Pyydettäessä : Elementtiä ei toisteta, vaan sen nimi ilmoitetaan ja elementti tallennetaan laitteen muistilistaan. Huomioi, että Pyydettäessä-vaihtoehto ei ole käytettävissä rivinumero- ja sivuelementtien kohdalla.

3.5.1        Muistilistan elementtien toistaminen

Muistilistaan lisätyt ohitettavat elementit voi toistaa Risu-näppäintä käyttämällä.

Victor reader muistaa korkeintaan 5 ohitettavaa elementtiä, joille on määritetty Pyydettäessä-asetus. Viimeisin muistilistaan lisätty elementti toistetaan aina ensimmäisenä. Listaan aiemmin lisätyt elementit voi toistaa painamalla Risu-näppäintä useita kertoja. Victor Reader ilmoittaa kunkin elementin nimen ennen kuin sen toisto alkaa. Kun elementti on toistettu kokonaan, kuuluu viesti “Palataan tekstiin”, minkä jälkeen kirjan toisto jatkuu samasta kohdasta, jossa siirryttiin muistilistaan Risu-näppäintä painamalla.

Muistilistan elementin toiston voi keskeyttää milloin tahansa painamalla Peruuta (Tähti) -näppäintä, jolloin palataan taksiin kirjan varsinaisen tekstin toistoon.

3.6      Kirjaluettelo — Näppäin 1

Kirjaluettelo avataan painamalla Kirjaluettelo (1) -näppäintä, Victor Reader kertoo CD-levyllä olevien kirjojen lukumäärän ja kuunneltavana olevan kirjan nimen.  Voit selata cd-levylle  tallennettujen kirjojen nimiä näppäimillä 4 ja 6 ja valita haluamasi kirjan.  Vahvista valinta painamalla Risu (#) -näppäintä. Kirjan toistaminen aloitetaan kohdasta, jossa se edellisellä kuuntelukerralla keskeytettiin.

3.7      Historia — Näppäin 3

Voit palata nopeasti aiemmin käyttämiisi kirjan kohtiin näppäimen 3 avulla. Victor Reader muistaa viisi viimeisintä kirjan kohtaa.  Kaikki kirjaa luettaessa tapahtuneet liikkeet (esimerkiksi siirtyminen tietylle sivulle tai kirjanmerkkiin) tallentuvat laitteen muistiin riippumatta käytetyn elementin tyypistä.  Historialuettelo poistuu muistista, kun laitteeseen vaihdetaan uusi kirja.

Paina Historia (3) -näppäintä. Siirry elementistä toiseen näppäinten 4 ja 6 avulla. Jokaisen näppäimen painalluksen jälkeen ilmoitetaan historialuettelon taso, minkä jälkeen aloitetaan kirjan toisto. Vahvista haluamasi valinta painamalla Risu (#) -näppäintä. Samalla poistutaan historialuettelosta.

Meneillään olevan toiminnon voi peruuttaa painamalla Tähti (*) -näppäintä. Victor Reader palaa automaattisesti toimintoa edeltäneeseen tilanteeseen.

3.8      Missä olen? — Näppäin 5

Pisteellä merkityn Missä olen? -näppäimen (näppäin 5) avulla voi milloin tahansa selvittää silloisen sijaintinsa kirjassa keskeyttämättä kirjan lukemista. Victor Reader kertoo sivunumeron ja kuunneltavan osion otsikon.

3.9      Unitoiminto — Näppäin 9

Unitoiminto-näppäimen (9) avulla voit asettaa ajan, jonka jälkeen laite sulkeutuu itsestään. 

Ensimmäinen Unitoiminto (9) -näppäimen painallus asettaa laitteen sulkeutumaan automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Jokainen seuraava näppäimen painallus lisää viivettä 15 minuutilla aina 60 minuuttiin asti. Seuraavalla painalluksella unitoiminto kytkeytyy pois päältä, ja viiveen voi halutessaan määrittää uudelleen.

3.10Vahvista ja Peruuta — Risu (#) ja tähti (*) -näppäimet

Risu (#) -näppäintä käytetään valittujen toimintojen vahvistamiseen.

Tähti (*) -näppäimellä puolestaan peruutetaan toiminto.

3.11Tiedot — Näppäin 0

Tiedot-näppäin tarjoaa nopeasti monenlaista tietoa.  Näppäintä voi käyttää kahdella tavalla.

Paina Tiedot-näppäintä.  Victor Reader ilmoittaa kaikki saatavilla olevat tiedot.

tai

Paina Tiedot-näppäintä. Liiku eri tietojen välillä käyttäen näppäimiä 4 ja 6.

Voit peruuttaa meneillään olevan toiminnon painamalla Tähti (*) -näppäintä.

HUOMAA: Voit siirtyä myös Painikkeiden kuvaus -toimintoon pitämällä Tiedot-näppäintä painettuna. Lisäohjeita on saatavilla käyttöohjeen kohdassa 2.4.

3.11.1    Käytettävissä olevat tiedot

Kirjan nimi

Sivujen määrä ja kokonaisaika

Kulunut ja jäljellä oleva aika

Kirjaan asetettujen kirjanmerkkien määrä

Kirjan otsikoiden lukumäärä

Laitteessa olevan CD-levyn sisältämien kirjojen määrä

Käytetäänkö laitetta akuilla vai verkkovirralla sekä verkkovirralla käytettäessä akkujen latauksen tila

Victor Readerin mallinumero, ohjelmiston versionumero, avainkoodi (jos käytössä) ja sarjanumero.

4.    Lisäominaisuudet

4.1      Siirry sivulle

Siirry sivulle -toiminnon avulla voi siirtyä suoraan halutulle sivulle.

Paina Siirry sivulle -painiketta, joka sijaitsee ylempänä numeronäppäimistön vasemmalla puolella. Syötä sivunumero. Siirry valitulle sivulle painamalla Risu (#) -näppäintä, jolloin Victor Reader vahvistaa valitun sivunumeron. Voit myös painaa Toista/Pysäytä-painiketta, jolloin Victor Reader alkaa toistaa kirjaa automaattisesti valitulta sivulta.

Toiminnon voi peruuttaa painamalla Tähti (*) -näppäintä.

4.2      Siirry otsikkoon

Siirry otsikkoon -toiminnon ansiosta voit siirtyä myös suoraan haluamaasi kirjan otsikkoon. Ominaisuudesta on hyötyä erityisesti silloin kun kirjassa ei käytetä sivunumerointia. Esimerkiksi tiettyyn kirjan lukuun siirtyminen käy tällöin helposti siirtymällä sen otsikkoon sen sijaan että siirtyisi kirjassa eteenpäin kappale kappaleelta.

Paina kaksi kertaa Siirry sivulle -painiketta, (Siirry sivulle- ja Siirry otsikkoon -toimintoihin siirrytään siis samalla painikkeella). Syötä otsikon numero ja siirry valittuun otsikkoon painamalla Risu (#) -näppäintä. Victor Reader ilmoittaa valitun otsikon numeron. Voit myös painaa Toista/Pysäytä-painiketta, jolloin Victor Reader alkaa toistaa kirjaa automaattisesti valitulta otsikosta alkaen.

Toiminnon voi peruuttaa painamalla Tähti (*) -näppäintä.

4.3      Kirjanmerkit

Kirjanmerkkien avulla voi merkitä haluamansa kohdan kirjasta ja palata siihen myöhemmin helposti. Samaan kirjaan voi käytännössä asettaa niin monta kirjanmerkkiä kuin haluaa. Kirjanmerkki-painikkeen avulla voi lisätä tai poistaa kirjanmerkkejä, siirtyä asetettuihin kirjanmerkkeihin tai kuunnella luettelon niistä.

4.3.1        Kirjanmerkkiin siirtyminen

Paina Kirjanmerkki-painiketta kerran tai kunnes kuulet ‘siirry kirjanmerkkiin’. Syötä haluamasi kirjanmerkin numero. Paina Risu (#) -näppäintä. Victor Reader siirtyy kirjanmerkkiin ja ilmoittaa sen numeron.  Voit painaa myös Toista/Pysäytä-painiketta, jolloin. Victor Reader siirtyy kirjanmerkkiin ja aloittaa toiston automaattisesti.

Toiminnon voi peruuttaa painamalla Tähti (*) -näppäintä.

4.3.2        Kirjanmerkin lisääminen

Paina Kirjanmerkki-painiketta kaksi kertaa tai kunnes kuulet ‘lisää kirjanmerkki’. Toiminnon voi käynnistää myös pitämällä Kirjanmerkki-painiketta painettuna sen sijaan että painaa sitä kaksi kertaa. Syötä kirjanmerkille asetettava numero, joka on väliltä 1–99998. Vahvista valinta Risu (#) -näppäimellä tai paina Toista/Pysäytä-painiketta, mikä vahvistaa valinnan ja käynnistää toiston.  Kirjanmerkki tallentuu laitteen muistiin.

Toiminnon voi peruuttaa painamalla Tähti (*) -näppäintä.

HUOMAA: Jos kirjanmerkin lisääminen vahvistetaan antamatta sille numeroa, Victor Reader asettaa sille automaattisesti ensimmäisen vapaana olevan numeron.

HUOMAA: Jos kirjanmerkin numeroksi syötetään 99999, laite antaa virheilmoituksen. Kyseinen numero ei ole käytettävissä, sillä se on varattu kaikkien kirjanmerkkien poistamiseen. Lisäohjeita on saatavilla kohdassa Kirjanmerkkien poistaminen.

4.3.3        Valitun alueen kirjanmerkit

Valitun alueen kirjanmerkkejä käytetään määrittämään halutun tekstilohkon aloitus- ja päätepiste. Valitun alueen määrityksen avulla tekstilohkon toisto onnistuu helposti milloin tahansa.

4.3.3.1       Valitun alueen alkukohdan asettaminen

Paina Kirjanmerkki-näppäintä 3 kertaa tai kunnes kuulet “Valitun alueen alku”.

Syötä kirjanmerkille haluamasi numero. Vahvista valinta painamalla Risu (#) -näppäintä.  Toiminnon voi vahvistaa myös Toista/Pysäytä-painikkeella, mikä käynnistää samalla toiston.

Toiminnon voi peruuttaa painamalla Tähti (*) -näppäintä.

HUOMAA: Jos kirjanmerkin lisääminen vahvistetaan antamatta sille numeroa, Victor Reader asettaa sille automaattisesti ensimmäisen vapaana olevan numeron.

4.3.3.2       Valitun alueen kirjanmerkin lopetuskohta

Siirry alkukohdan määrityksen jälkeen paikkaan, johon haluat asettaa valitun alueen kirjanmerkin lopetuskohdan.

Paina Kirjanmerkki-näppäintä 3 kertaa tai kunnes kuulet “Valitun alueen loppu”. Tämä asettaa nykyisen sijainnin valitun alueen lopetuskohdaksi. Jos lopetuskohta sijaitsee kirjassa ennen aloituskohtaa, niiden sijainnit vaihdetaan keskenään. Victor Reader antaa viestin "Valittu alue X lisätty". Valitun alueen määrityksen voi myös peruuttaa painamalla Peruuta-näppäintä, jolloin kuuluu viesti "Peruutettu". Molemmissa tapauksissa kirjanmerkkitoiminto palaa uuden aloituskohdan asetustilaan. Valinta vahvistetaan painamalla Risu (#) -näppäintä tai Toista/Pysäytä-painiketta.  Toista/Pysäytä-painikkeen painaminen käynnistää samalla myös toiston.

Toiminnon voi peruuttaa painamalla Tähti (*) -näppäintä.

HUOMAA: Silloinkin kun valitulle alueelle on määritetty alkukohta, mutta ei lopetuskohtaa, kyseisestä valitun alueen kirjanmerkin numerosta tulee varattu. Jos käyttäjä yrittää valita tavalliselle kirjanmerkille saman numeron, Victor Reader ilmoittaa Kirjanmerkki X on jo olemassa.

HUOMAA: Jos laitteesta poistetaan CD-levy tai katkaistaan virta ennen valitun alueen lopetuskohdan asettamista, kirjanmerkin määritys  peruutetaan.

 

4.3.3.3       Valitun alueen kirjanmerkkiin siirtyminen

Siirryttäessä valitun alueen kirjanmerkkiin kirjassa siirrytään valitun alueen aloituskohdaksi asetettuun sijaintiin. Jos painetaan Toista/Pysäytä-painiketta, valitun alueen toisto käynnistyy ja jatkuu aina valitun alueen loppuun asti. Jos painetaan Vahvista-näppäintä, laite ilmoittaa vain viestin “Valittu alue X”.

4.3.3.4       Valitun alueen kirjanmerkkien luettelo

Kun valitun alueen kirjanmerkkiin on siirrytty kirjanmerkkien luettelosta, toisto pysäytetään valitun alueen lopetuskohtaan. Jos valitulle alueelle on asetettu aloituskohta ilman lopetusta, kirjanmerkki ei esiinny luettelossa.

4.3.3.5       Valitun alueen kirjanmerkin poistaminen

Kun valitun alueen kirjanmerkki poistetaan, Victor Reader antaa ilmoituksen "Valitun alueen kirjanmerkki X poistettu". Myös sellaisen valitun alueen kirjanmerkin voi poistaa, jolle on asetettu aloituskohta, mutta ei lopetuskohtaa. Tämän jälkeen kirjanmerkkitoiminto palaa uuden aloituskohdan asetustilaan.

4.3.4        Kirjanmerkkien luettelo

Paina Kirjanmerkki-painiketta neljä kertaa tai kunnes kuulet ‘kirjanmerkkiluettelo’.

Voit selata kirjanmerkkien luetteloa näppäimillä 4 ja 6. Jokaisen näppäimen painalluksen jälkeen kuulet seuraavan kirjanmerkin numeron, minkä jälkeen aloitetaan kirjan toisto. Vahvista valinta Risu (#) -näppäimellä, jolloin kirjan toisto jatkuu valitusta kohdasta.

Kirjanmerkkien luettelosta poistutaan painamalla Tähti (*) -näppäintä. 

HUOMAA: Kirjanmerkkien luettelo sisältää aina valmiiksi kirjanmerkit kirjan alkua ja loppua varten. Kirjanmerkit ovat luettelossa siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät kirjassa, ei niiden numeron mukaisessa järjestyksessä.

4.3.5        Kirjanmerkin poistaminen

Paina Kirjanmerkki-painiketta viisi kertaa tai kunnes kuulet ‘poista kirjanmerkki’. Syötä poistettavan kirjanmerkin numero. Vahvista toimenpide painamalla Risu (#) -painiketta.

Toiminnon voi peruuttaa painamalla Tähti (*) -näppäintä.

Kaikki saman kirjan kirjanmerkit voi poistaa kerralla painamalla ensin Kirjanmerkki-painiketta viisi kertaa tai kunnes kuulet ‘poista kirjanmerkki’. Paina sen jälkeen numeronäppäimistön näppäintä 9 viisi kertaa (eli syötä numero 99999). Vahvista lopuksi toimenpide painamalla Risu (#) -näppäintä.

 

 

 

 

5.   Asetusvalikko – Näppäin 7

Victor Readerin toimintoja voi mukauttaa itselleen sopiviksi Asetusvalikon avulla.

Valikko avataan painamalla Valikko (7) -näppäintä. Painamalla Valikko-näppäintä uudelleen siirrytään seuraavaan valikkoon. Valikoiden kohteita selataan Ylös/Alas (2, 8) -näppäimillä ja Vasen/Oikea (4, 6) -näppäimillä valitaan kohteelle haluttu arvo. Valinta vahvistetaan painamalla Risu-näppäintä. Valikosta poistutaan painamalla Peruuta- (*) tai jotain muuta näppäintä.

5.1      Valikot ja luettelo niiden kohteista

Seuraava luettelo sisältää laitteen valikot ja niiden sisältämät kohteet. Huomioi, että luettelossa ensin mainittu arvo on tehdasasetusten mukainen oletusarvo.

Valikko

Valikon kohde

Arvo

Toisto ja siirtyminen

Toisto

Normaali, Jatkuva toisto, Satunnainen

Aikasiirtymä

1 minuutti, 5 minuuttia, 10 minuuttia,

Ohita

Kaikki

Toista, Ohita, Pyydettäessä, Mukautettu

Alaviite

Toista, Ohita, Pyydettäessä

Sivunumero

Toista, Ohita

Valmistajan huomautus

Toista, Ohita, Pyydettäessä

Oheisteksti

Toista, Ohita, Pyydettäessä

5.1.1        Toisto

Valittavissa on kolme toistotapaa: Normaali, Jatkuva toisto ja Satunnainen.

 

5.1.1.1       Normaali

Laitteen perusasetusten mukainen toistotapa on aina normaali toisto. Huomioi, että laite siirtyy käyttämään normaalia toistotapaa samalla kun siihen vaihdetaan uusi kirja.

 

5.1.1.2       Jatkuva toisto

Valittaessa jatkuva toistotapa kirjan tai CD-levyn toisto aloitetaan automaattisesti alusta uudelleen aina levyn loppuun tultaessa.

 

5.1.1.3       Satunnainen

Satunnaista toistotapaa käytettäessä laite toistaa kaikki luettelon elementit sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kun kaikki luettelon kohteet on toistettu, toisto aloitetaan jälleen luettelon alusta. Huomioi, että satunnainen toistotapa on käytettävissä vain MP3-levyjä ja Audio CD -äänikirjoja kuunneltaessa.

5.1.2        Ohita

Ohita-valikko sisältää seuraavat ohitettaviin elementteihin liittyvät vaihtoehdot. Oletusasetuksena käytetään Toista-valintaa.

Valikon kohde

Arvot

Kaikki

Toista, Ohita, Pyydettäessä, Mukautettu

Alaviite

Toista, Ohita, Pyydettäessä

Sivunumero

Toista, Ohita

Valmistajan huomautus

Toista, Ohita, Pyydettäessä

Oheisteksti

Toista, Ohita, Pyydettäessä

Mukautettu-vaihtoehdon avulla voi asettaa eri määrityksen kullekin ohitettavalle elementille. Muussa tapauksessa Kaikki-kohteelle tehtyä valintaa käytetään kaikkien elementtien kohdalla.

 

6.    Musiikki- ja MP3-cd-levyjen kuuntelu

Victor Reader ei ole vain äänikirjojen kuunteluun tarkoitettu soitin. Sillä voi toistaa myös tavallisia CD-äänilevyjä ja MP3-muodossa olevia CD-levyjä. Tämän ansiosta voit kuunnella samalla laitteella suosikkikirjojesi lisäksi myös mielimusiikkiasi.

Huomaa: Kansio- ja Tiedosto-ominaisuuksia voi käyttää vain MP3-cd-levyjä kuunneltaessa. Tavallisilla musiikki-cd-levyillä voi siirtyä vain kappaleesta toiseen.

6.1      Käyttöliittymä

Kun laitteeseen asetetaan MP3-cd, Victor Reader kertoo viestin "Kansio X, Tiedosto Y".

Musiikki- ja MP3-cd-levyt ilmoitetaan Kirjaluettelossa muodossa “Muu äänilevy”.

 

6.2      Toiminnot

Siirtyminen :Vasemmalla (4) ja Oikealla (6) nuolinäppäimellä voi siirtyä seuraavaan tai edelliseen samassa kansiossa olevaan tiedostoon. Jos nykyinen tiedosto on kansion ensimmäinen tai viimeinen, Vasemmalla tai Oikealla nuolinäppäimellä siirrytään kansion viimeisestä ensimmäiseen tai ensimmäisestä viimeiseen tiedostoon sijainnista riippuen.

Käytettäessä satunnaista toistotapaa Vasenta tai Oikeaa nuolinäppäintä painamalla siirrytään edelliseen tai seuraavaan satunnaisen toistoluettelon tiedostoon.

Satunnaistoiston aikana voi käyttää ainoastaan “Tiedosto”-tasoa.

Missä olen?: Missä olen? -painikkeen avulla voi selvittää nykyisen kansion, tiedostonumeron ja ajan, joka on kulunut toistettavan tiedoston alusta.

Toista: Laite käyttää jatkuvaa toistotapaa, jossa Victor Reader siirtyy toistettavan kappaleen loppuessa seuraavaan, kunnes saavutaan toistoluettelon loppuun.

Siirry tiedostoon: Victor Readerilla voi siirtyä suoraan toiseen samassa kansiossa olevaan tiedostoon (tai kappaleeseen) painamalla Siirry sivulle -näppäintä. Tällöin Victor Reader ilmoittaa MP3-levyä kuunneltaessa “Siirry tiedostoon” ja “Siirry kappaleeseen” musiikki-cd-levyä kuunnellessa.

Syötä tiedoston/kappaleen numero. Jos numeroa ei anneta, käytetään nykyisen tiedoston/kappaleen numeroa. Valittuun tiedostoon/kappaleeseen siirrytään painamalla Vahvista. Valittuun tiedostoon/kappaleeseen voi siirtyä myös Toista/Pysäytä-painikkeella, jolloin kappaleen toisto käynnistyy samalla.

Toiminnon voi peruuttaa painamalla Peruuta-näppäintä.

Siirry kansioon: Voit siirtyä toiseen kansioon painamalla kaksi kertaa Siirry sivulle  -näppäintä, jolloin Victor Reader antaa ilmoituksen “Siirry kansioon”. Syötä kansion numero. Jos numeroa ei anneta, käytetään nykyisen kansion numeroa. Paina Vahvista-painiketta, jolloin Victor Reader ilmoittaa “Siirry tiedostoon” ja siirtyy valitun kansion ensimmäiseen tiedostoon.

Seuraavaksi syötetään halutun tiedoston numero. Jos numeroa ei syötetä, käytetään oletuksena lukua 1. Vahvista siirtyminen painamalla Vahvista-näppäintä, jolloin kuuluu ilmoitus "Tiedosto X". Valittuun tiedostoon voi siirtyä myös Toista/Pysäytä-painikkeella, jolloin kappaleen toisto käynnistyy samalla.

Toiminnon voi peruuttaa painamalla Peruuta-näppäintä.

Tiedot (0) -näppäin kertoo seuraavat tiedot: 

Tiedostojen ja kansioiden lukumäärä

Kappaleiden kokonaiskesto

Kulunut toistoaika

Jäljellä oleva toistoaika

Kirjanmerkkien lukumäärä

Akkujen tai verkkovirran käyttö

Victor Readerin mallinumero, ohjelmiston versionumero, avainkoodi (jos käytössä) ja sarjanumero.

7.    Usein kysytyt kysymykset

 

7.1      Kirjan selaaminen

1.      Miksi Victor ei aina sano samoja DAISY-kirjan tasoja, kun valitsen elementtejä selausnäppäimillä 2 ja 8?

Selausnäppäimet 2 ja 8 kierrättävät elementtiluetteloa, jonka laajuus riippuu kirjan tuottajasta. Tästä syystä kaikissa DAISY-kirjoissa ei ole samanlaista elementtirakennetta. Jos esimerkiksi kirjaan on merkitty vain ensimmäisen tason otsikkoelementit, mikä yleensä osoittaa lukujen rajoja, elementtiluettelossa ovat vain tuo ensimmäinen taso, sekä kaikissa kirjoissa mukana oleva lausetaso. Usein esimerkiksi Siirry Sivulle -toiminto ei ole käytettävissä, koska kirjan tuottaja ei ole luonut kirjalle sivutason rakennetta. Myöskään lausetason siirtymät eivät kaikissa kirjoissa ole samanlaisia. Kirjoissa, joissa ei ole täydellistä DAISY-rakennetta, selaaminen tapahtuu helpoimmin kelauspainikkeiden avulla. Kelaus Eteenpäin -painike on Toista/pysäytä-painikkeen oikealla ja Kelaus Taaksepäin -painike Toista/pysäytä-painikkeen vasemmalla puolella.

2.      Kuinka saan selville, montako DAISY-tasoa minulla on valittavanani kussakin kirjassa?

Kirjan valittavissa olevia elementtitasoja voi selata selausnäppäimillä 2 ja 8. Monet tuottajat sijoittavat kirjan alkuun kuvauksen, mitä mikäkin tasomääritys kirjassa tarkoittaa. Tarkista kirjojen tuottajalta valittavissasi olevat elementtitasot, jos olet epävarma kirjan selausominaisuuksista.

3.      Miten siirryn nopeasti kirjan alkuun tai loppuun?

Victorissa on toiminto, joka helpottaa siirtymistä kirjan alkuun tai loppuun. Paina Kirjanmerkki-painiketta, kunnes kuulet ilmoituksen "Kirjanmerkkiluettelo". Paina sen jälkeen selausnäppäintä 4 niin monta kertaa, että kuulet ilmoituksen "kirjan alku". Kirjan alkumerkki sijaitsee luettelossa ennen käyttäjän asettamia kirjanmerkkejä. Vastaavasti, paina selausnäppäintä 6 kirjanmerkkiluettelossa, kunnes kuulet ilmoituksen "kirjan loppu". Kirjan loppumerkki sijaitsee luettelossa viimeisen käyttäjän asettaman kirjanmerkin jäljessä. Jos kirjassa ei ole yhtään käyttäjän asettamaa kirjanmerkkiä, voit painaa selausnäppäintä 4 kirjanmerkkiluettelossa siirtyäksesi kirjan alkuun ja vastaavasti selausnäppäintä 6 siirtyäksesi kirjan loppuun painaminen kerran. Classic+-mallissa alkuun pääsee myös painamalla Siirry sivulle -näppäintä, 0-näppäintä ja lopuksi Toista/Pysäytä-painiketta.

 

7.2      Akut ja niiden lataaminen

1.      Mikä on Victorin akkujen latausaika ja, kauanko laitetta voi käyttää, kun akut on ladattu täyteen?

Victorin akkujen lataaminen täyteen kestää 11 tuntia. Käyttöaika on täydellä latauksella noin viisi tuntia, kun toistetaan DAISY-äänikirjaa. Käyttöaika voi kuitenkin olla lyhyempikin esimerkiksi seuraavista syistä:

Akkuja on ladattu alle 11 tuntia.

Kirjan eri osien välillä on siirrytty tavallista runsaammin. Tämä lisää laitteen CD-aseman käyttöä, mikä puolestaan aiheuttaa lisäystä virrankulutukseen.

Kuunneltaessa musiikki-cd-levyjä tai Audio CD -äänikirjoja akkuja voi käyttää vain noin kahden tunnin ajan.

Akut kestävät noin kolme tuntia kuunneltaessa MP3-musiikkilevyjä tai MP3-äänikirjoja, jotka eivät ole DAISY-muodossa.

Tavallista korkeampi äänenvoimakkuus kuluttaa enemmän virtaa.

Tavallista korkeampi toistonopeus kuluttaa enemmän virtaa.

Laitetta on käytetty sopimattomassa lämpötilassa, jolloin akut eivät toimi normaalisti.

2.      Voiko akkuja ladata kirjan kuuntelun aikana?

Kyllä voi.  Kun Victor Reader kytketään verkkovirtaan, laitteella voi kuunnella kirjoja samalla kun akkujen lataus on käynnissä.

3.      Vahingoittuuko laite, jos työnnän verkkolaitteen pistokkeen väärään liitäntään?

Ei.

4.      Kuinka varmistetaan, että verkkojohto on kytketty laitteeseen oikein?

Kun asetat laitteen eteesi niin, että kantokahva on sen vasemmalla sivulla, verkkolaitteen liitäntä on laitteen oikeassa reunassa viimeisenä. Liitäntä on merkitty kolmella pystyviivalla. . Kun liität verkkolaitteen Victoriin sen ollessa käynnissä, kuuluu nouseva melodinen äänimerkki, ja akkujen lataus aloitetaan. Jos irrotat verkkolaitteen Victorista sen ollessa käynnissä, kuuluu laskeva melodinen äänimerkki, joka kertoo, että verkkolaite on irrotettu. Verkkojohdon oikean kytkennän voi varmistaa myös painamalla Classic-mallin Tiedot-painiketta tai Classic+-mallin 0-näppäintä. Verkkovirran ollessa käytössä kuuluu viesti, “verkkovirta käytössä”. Jos laite ei käytä verkkovirtaa, kuuluu ilmoitus akkujen käytöstä.  Jos verkkojohto kytketään irti laitteesta Victor Readerin ollessa käynnissä kuuluu myös lyhyt äänimerkki verkkovirran katkeamisen merkiksi.

5.      Väheneekö akkujen teho, jos ali- tai ylilataan niitä?

Ei. Victor käyttää korkeatasoisia NiMH-akkuja, joilla ei ole samanlaista kemiallista muistia, kuin esimerkiksi nikkeli-kadmium-akuilla. NiMH-akut eivät tarvitse säännöllistä latauskiertoa, eikä niiden teho näin ollen laske, jos niitä ali- tai ylilataa.

6.      Vahingoittuvatko akut, jos verkkojohtoa pidetään pitkään yhtäjaksoisesti kytkettynä laitteeseen?

Eivät vahingoitu. jos et käytä laitetta pitkään aikaan, on verkkolaite kuitenkin syytä irrottaa pistorasiasta, esimerkiksi lomamatkan ajaksi.

7.      Voiko laitteeseen vaihtaa itse uudet akut?

Ei.  Turvallisuussyistä akut on asennettu niin, että ne voi vaihtaa vain valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän edustaja.

8.      Kuinka monta kertaa akut voi ladata uudelleen ennen kuin ne tulee vaihtaa?

Akut on suunniteltu niin, että niitä voi ladata ja purkaa noin 500 kertaa. Tämän jälkeenkin niitä voi ladata, mutta niiden latauksenpitokyky laskee. Kun akut eivät enää pidä lataustaan, ne on syytä vaihtaa.

7.3      CD-levyt

 1. Mitä teen, jos CD jää jumiin eikä poistu laitteesta?

Yritä ensin kytkeä Victor pois päältä ja käynnistää se uudelleen sekä painaa sen jälkeen Poista levy -painiketta. Jos mitään ei tapahdu, paina virtakytkin alas ja pidä sitä painettuna 10 sekuntia. paina sen jälkeen poista levy -painike alas ja pidä sitä painettuna, ja paina uudelleen virtakytkintä. Pidä Poista levy -painiketta alas painettuna siihen asti, kunnes kuulet Victorin käynnistymisilmoituksen. Nyt laitteen pitäisi poistaa CD asemasta.

2.       Vahingoittuuko laite, jos asetan CD-levyn siihen ylösalaisin?

Ei.  Victor Reader poistaa levyn automaattisesti.

3.       Miksi Victor pitää vinkuvaa tai sirahtelevaa ääntä muutaman minuutin välein?

Nämä äänet ovat normaaleja CD-levyn lukemiseen liittyviä ääniä. DAISY-äänikirjoja luettaessa CD:ltä haetaan tietoa vain muutaman minuutin välein, ja tiedonhakujen välissä CD-asema pysähtyy 15 sekunnin kuluttua tiedonhaun päättymisestä virran säästämiseksi. Kun kirjaa selataan selausnäppäimillä tai siirtymällä kirjanmerkistä toiseen, CD-asema käynnistyy tiedonhakua varten.

 1. Mitä teen, jos Victor ei toista cd:tä oikein?

Heikkolaatuiset tai naarmuuntuneet CD-levyt, tai CD-levyt, joissa on sormenjälkiä, eivät toimi kunnolla tai niitä ei voi lainkaan toistaa. Poista CD Victorista ja kokeile puhdistaa levy sitä varten tarkoitetulla puhdistusliinalla, joita saa useimmista CD-levyjä myyvistä liikkeistä. Älä käytä paperipyyhkeitä tai talouspaperia. Puhdista CD niin, että puhdistuksen suunta on levyn keskeltä kohti reunoja. Jos levy ei vieläkään toimi, levy on voinut naarmuuntua, jolloin se pitää vaihtaa.

5.       Pitääkö CD-asemaa tai sen laserlukupäätä puhdistaa?

Ei. Victorissa käytettävä CD-asema on malliltaan sellainen, että sitä ei tarvitse puhdistaa.

 1. Voiko CD-levyyn kiinnittää pistekirjoitustarran tai muun etiketin?

Ei. Etiketti saattaa aiheuttaa levyn joutumisen epätasapainoon levyn pyöriessä suurella nopeudella CD-asemassa. Jos etiketti irtoaa levyn ollessa asemassa, asema voi vahingoittua. Mikäli saat joltakulta CD-levyn, jossa on pistekirjoitusetiketti tai jokin muu kuin valmistajan levyyn kiinnittämä etiketti, se tulee poistaa levystä.

 1. Miksi saan joskus ilmoituksen "Ei levyä", kun painan jotain painiketta, vaikka CD on asemassa?

Tämä voi tapahtua, mikäli painat ennenaikaisesti jotakin painiketta, kun olet laittanut CD-levyn asemaan tai käynnistänyt Victorin. Levyn tietojen ja DAISY-selausrakenteen lataaminen kestää jonkin aikaa. Sen vuoksi sinun tulee odottaa, että Victor toistaa kirjan nimen, ennen kuin painat mitään painiketta.

 1. Mitä tarkoittaa ilmoitus “viallinen levy”?

Ilmoitus tarkoittaa sitä, että Victor ei pysty lukemaan CD:llä olevaa tietoa. Tarkista, että CD on syötetty asemaan oikein, ja että levyssä ei ole sormenjälkiä tai naarmuja.

 1. Mitä tarkoittaa ilmoitus "Levyllä ei ole kirjaa"?

Ilmoitus tarkoittaa sitä, että Victor ei tunnista CD-levyn tyyppiä. Victor pystyy toistamaan vain DAISY-äänikirjoja, MP3-tiedostoja tai tavallisia CD-levyjä.

 1. Mitä tarkoittaa ilmoitus "Äänimuotoa ei tueta"?

Ilmoitus tarkoittaa sitä, että Victor tunnistaa CD-levyllä olevat tiedostot äänitiedostoiksi, mutta tiedostot ovat muotoa, jota Victorin ohjelmisto ei pysty toistamaan. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

 1. Voiko Victor vahingoittua, jos toistan naarmuuntunutta CD:tä?

Ei. CD-aseman lukupäät eivät ole suorassa kosketuksessa levyn pintaan, joten levyssä olevat naarmut eivät vahingoita niitä. Levy ei myöskään kasettinauhojen tavoin kulu toistamisesta.

7.4      Muita kysymyksiä

 1. Mitä teen, jos virtakytkin ei toimi?

Jos käynnistymisestä kertovaa äänimerkkiä ei kuulu, varmista, että Victor on kytketty verkkovirtaan. Jos virtakytkin ei vieläkään toimi, pidä sitä alaspainettuna 10 sekuntia. Tämän pitäisi katkaista Victorista virta kokonaan riippumatta ohjelmiston tilasta. Tämän jälkeen paina virtakytkintä normaalisti, ja Victorin pitäisi käynnistyä.

 1. Voiko Victor Readerin sisäisen ohjelmiston päivittää?

Kyllä. Kun HumanWare julkaisee Victorille ohjelmapäivityksiä, asiakkaat voivat saada päivitystä varten CD-levyn, jolta päivitys tehdään automaattisesti. Päivitys-CD:n voi saada HumanWaren asiakaspalvelusta, sen voi ladata ja polttaa CD-levylle itse suoraan HumanWaren Internet-sivuilta, tai sen voi saada jälleenmyyjän kautta.

 1. Pitääkö kirjanmerkkejä poistaa muistitilan säästämiseksi?

Ei. Victor Readerin muistiin mahtuu yli 1500 eri kirjoissa olevaa kirjamerkkiä.  Jos kirjanmerkkejä asetetaan tätä enemmän, laite poistaa automaattisesti olemassa olevista kirjanmerkeistä sellaiset, joita on käytetty kaikkein vähiten. Kirjanmerkkejä tarvitsee siis poistaa ainoastaan jos ne ovat täysin tarpeettomia.

 1. Miksi äänenvoimakkuuden säätö ei toimi, kun kuuntelen kirjaa kuulokkeilla?

Varmista, että kuulokkeet on liitetty kuulokeliitäntään eikä linjaliitäntään. Äänenvoimakkuuden säätö vaikuttaa vain kuulokeliitäntään, joka sijaitsee etummaisena laitteen oikealla sivulla. Linjaliitintä käytetään, kun laite halutaan yhdistää esimerkiksi kotistereoihin tai kasettinauhuriin.

 

8.   Tekniset tiedot

§         Mitat:                     23,7 X 20,9 X 5,4 cm

§         Paino:                                1,1 kg  akut kytkettyinä

§         Tuetut tiedostomuodot:        Daisy 1.0 ja 1.1

Daisy 2.0 ja 2.0.2

Daisy NISO Z39.86 2002

§         Akkujen tyyppi:                   Ladattavat akut

§         Latausaika:             11 tuntia

§         Akkujen kesto:        5 tuntia MP3-muodolle (Daisy-kirja)

Virtalähde:              Laitteen mukana toimitettava virtalähde täyttää vaatimukset vain siinä
maassa, jossa laitetta myydään. Jälleenmyyjältä voi tarvittaessa tiedustella muissa maissa käytettäviä virtalähteitä.

§         Koodausalgoritmit:              PCM, ADPCM, MPEG, MP3, OGG (Ogg Vorbis)

§         Jalkakytkimen liitin              2,5 mm

§         Virtaliitin                             1,3 mm

§         Linjaliitin, kuulokeliitin          3,5 mm 

 

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Avirikseen:

 

 

 

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Postiosoite:      PL 31, 00030 IIRIS

Käyntiosoite:     Marjaniementie 74, Helsinki

Puhelin:            (09) 39604700

Faksi:               (09) 39604310

Sähköposti:      aviris@nkl.fi

Internet:            www.aviris.fi