Victor Reader Classic +

 

 

 

 

                                       


Om Victor Reader Classic +

 

VisuAide presenterar stolt Victor Reader Classic +, en kraftfull digital talboksspelare.

 

Som du snart kommer att upptäcka, har Victor Reader Classic + alla tekniska funktioner som behövs för att läsa den nya generationen talböcker. Victor Reader Classic + är till för att lyssna på böcker med hög strukturnivå, så som referensböcker och textböcker men även skönlitteratur. Du kan på ett lätt sätt förflytta dig genom strukturen och snabbt komma åt den information du söker.

 

Med hjälp av Victor Reader Classic + kan du navigera intuitivt. Oavsett om du befinner dig inom en sida eller flyttar från en sektion till en annat, erbjuder Victor Reader Classic + alltid ett flertal möjligheter. Du kan titta i innehållsförteckningen, gå till en speciell sektion som intresserar dig, eller gå till ett bokmärke med hjälp av enkla funktioner.

 

Kunskap har aldrig förr varit så lättillgänglig för blinda personer.

 

Vi önskar dig många trevliga timmar då du lär känna alla möjligheter som vår digitala talboksspelare har att erbjuda!

 

 

Tack till...

 

VisuAide vill tacka Canadian National Institute for the Blind Library för inspelningen av Victor Reader Classic + Kom igång! och Användarhandbok.

 

 

©Copyright 2003. All rights reserved, VisuAide Inc.

 

Denna handbok är skyddad av en upphovsrätt som ägs av VisuAide Inc., alla rättigheter förbehållna. Enligt lagen om upphovsrätt, får handboken inte kopieras som helhet eller i delar, utan skriftlig tillåtelse från VisuAide Inc.

 

 

 

 

 

 

 

 


Innehåll

1.       En beskrivning av Victor Reader Classic +.. 1

1.1.     Uppackning.. 1

1.2.     En fysisk beskrivning av Victor Reader Classic +.. 2

1.2.1.     Panelen på framsidan av apparaten. 2

1.2.2.     Apparatens vänstra sida. 3

1.2.3.     Apparatens högra sida. 3

1.2.4.     Apparatens framsida. 3

1.3.     Så här sätter du på Victor Reader.. 3

1.4.     Mata in och ut en CD.. 3

2.       Grundläggande funktioner.. 4

2.1.     Play - Stopp.. 4

2.2.     Snabbspola bakåt och framåt. 4

2.3.     Beskrivning av knappar.. 4

3.       Kontrollknappar.. 5

3.1.     Ställa in rätt ton.. 5

3.2.     Ställa in rätt volym... 5

3.3.     Ställa in rätt tempo.. 5

4.       Nummerknappar.. 6

4.1.     Beskrivning av knapparna.. 6

4.2.     Läsfunktionsknappar.. 7

4.3.     Välja nivå - knappar 2 och 8. 7

4.4.     Att flytta bakåt eller framåt en position i taget - knappar 4 och 6. 7

4.5.     Boklista - knapp 1. 8

4.6.     Positionsminne - knapp 3. 8

4.7.     Aktuell position –knapp 5. 8

4.8.     Automatisk avstängning - knapp 9. 9

4.9.     Bekräfta och avbryta – # och *-knapparna.. 9

4.10.      Hjälp - knapp 0. 9

4.10.1.       Tillgängliga informationsalternativ. 10

5.       Avancerade funktioner.. 11

5.1.     Gå-till-Sida.. 11

5.2.     Bokmärken.. 11

5.2.1.     Att gå till ett bokmärke. 11

5.2.2.     Att infoga ett bokmärke. 11

5.2.3.     Lista på bokmärken. 12

5.2.4.     Att ta bort ett bokmärke. 12

6.       Lyssna på en CD med musik.. 13

7.       Tekniska specifikationer.. 14

 

 


1. En beskrivning av Victor Reader Classic +

 

1.1.     Uppackning

 

Paketet med Victor Reader Classic + ska innehålla:

 

§         Victor Reader Classic +, den digitala talboksspelaren.

§         En nätadapter med en strömsladd eller väggadapter.

§         En plastpåse som innehåller tryckt material och en CD, som innehåller användarhandboken som föregås av ett Kom igång! sektion.

 

Även om VisuAide noggrant har kontrollerat Victor Reader och dess tillbehör, kontrollera ändå att du har fått alla delar som nämns här och att ingen av dem har skadats vid frakt.

 

Första gången du använder Victor Reader Classic + ska du koppla apparatens elsladd till ett vägguttag, även om den har laddningsbara batterier. Batterierna kan ha laddats ur vid frakten trots att de laddades innan de skickades från fabriken. Om batterierna är helt urladdade, kommer det att ta 8 till 10 timmar att ladda dem helt. Kom ihåg att du kan använda Victor Reader medan batterierna laddas. Du kan lätt ta reda på om din Victor Reader är utrustad med laddningsbara batterier genom att kolla om den fungerar efter att den varit kopplad till eluttaget i 30 minuter.

 

 

 

 

 


 

1.2.     En fysisk beskrivning av Victor Reader Classic +

 

1.2.1.     Panelen på framsidan av apparaten

 

 

q       En inbyggd högtalare finns i övre vänstra hörnet av panelen på framsidan. Högtalaren ger ljud med hög kvalitet.

 

q       I övre mittendelen av panelen finns tre par upp och ner knappar. Från vänster till höger finns knappar för tonjustering, volym och uppspelningstempo.

 

q       Under ton-, volym- och tempoknapparna, hittar du de tolv nummerknapparna som gör att du kan förflytta dig lätt genom bokens struktur.

 

q       Till vänster om dessa tolv nummerknappar, ungefär i mitten av apparaten, finns ytterligare två knappar. Med hjälp av Gå-till-Sida-knappen kan du gå direkt till en viss sida.

 

q       Den andra knappen är bokmärkesknappen. Med bokmärkesknappen kan du infoga ett bokmärke för att markera och spara en plats. Under bokmärkes-knappen hittar du en oval-formad knapp. Detta är inte en knapp utan Daisy-loggan som sitter på apparaten.

 

q       Under de tolv nummerknapparna finns: Spola bakåt, Play/Stopp och spola framåt.

 

q       Till höger om dessa och lite uppåt hittar du två knappar till. Den övre, som buktar inåt lite, är strömbrytaren och under den finns mata ut-knappen, som används för att trycka ut CDn från diskenheten.

 

 

 

1.2.2.     Apparatens vänstra sida

 

q       På vänster sida av apparaten hittar du det inbyggda handtaget.

 

1.2.3.     Apparatens högra sida

 

q       På apparatens högra sida, från baksidan till framsidan, finns ett uttag för elsladden som används för att koppla apparaten till ett vägguttag, en serieport, ett fjärruttag (som är markerade med tre, två, respektive en linje) och en liten bit från framsidan finns ett uttag för hörlurar eller externa högtalare.

 

1.2.4.     Apparatens framsida

 

q       På framsidan av apparaten hittar du själva CD-ROM- spelaren. Om du av misstag sätter in en CD upp och ner, kommer den att matas ut automatiskt inom 15 sekunder utan att ta skada.

 

1.3.     Så här sätter du på Victor Reader

 

Att sätta på Victor Reader är enkelt:

a)     Sätt på apparaten genom att trycka på och hålla ner strömbrytaren, den knapp som buktar in lite och finns till höger om de tolv nummerknapparna.

b)     Du kommer nu att höra ett pip och ett välkomstmeddelande.

c)      För att stänga av apparaten, tryck på strömbrytaren igen. Du kommer då att höra två pip.

 

1.4.     Mata in och ut en CD

 

q       Sätt in CDn i springan i CD-spelaren, som finns på framsidan av apparaten. Tryck sen försiktigt in CDn. En automatisk mekanism kommer mata in CDn i spelaren. Efter ett par sekunder kommer Victor Reader att tala om bokens titel och efter ett pip kommer den automatiskt att börja läsa upp boken. Om du av misstag sätter in en CD upp och ner, kommer den att matas ut automatiskt inom 15 sekunder utan att ta skada.

 

q       För att mata ut en CD, tryck på mata ut-knappen som finns till höger om och något ovanför framåtspolningsknappen. En automatisk mekanism kommer mata ut CDn ur spelaren. När Victor Reader har matat CDn,  ta ur den och sätt tillbaka den i plastskyddet.

 

OBS: Mata ut-knappen fungerar endast då Victor Reader är på och efter att du har hört meddelandet ”Välkommen till Victor Reader Classic”.

 

2.  Grundläggande funktioner

 

2.1.     Play - Stopp

 

Med Play/Stopp-knappen kan du starta eller stoppa uppspelningen av en bok.

 

a)    För att starta uppspelningen, tryck på Play/Stopp-knappen.

b)    För att stoppa uppspelningen, tryck på Play/Stopp-knappen igen.

 

2.2.     Snabbspola bakåt och framåt

 

Med de här knapparna kan du spola bakåt och framåt i snabb takt.  Du kommer då att höra uppspelningen i högre hastighet.

 

 

q       För att flytta bakåt eller framåt i hög hastighet genom boken, tryck och håll ner bak- eller fram-spolningsknappen tills du kommer till det ställe som du söker, och släpp då upp knappen. Uppspelningstempot går då automatiskt tillbaka till normal hastighet.

 

2.3.     Beskrivning av knappar

 

Med hjälp av den här funktionen kan användaren lyssna på funktionen som sätts igång av varje knapp.  Det är användbart då du lär dig använda apparaten eller som referens.

 

                      Så här gör du:

 

a)    Kontrollera att det inte finns en CD i Victor Reader Classic + . Om det finns en CD i CD-spelaren, tryck på mata ut-knappen för att mata ut den.

b)    Tryck på en knapp för att höra en beskrivning av dess funktion. Om du trycker på ton upp, ton ner, volym upp, volym ner, tempo upp, tempo ner, PÅ eller info-knappen, kommer knappens funktion att utföras. Om du trycker på en av de andra knapparna, kommer du att höra en beskrivning av knappens funktion följt av ett ”INGEN SKIVA”. 

3. Kontrollknappar

 

 

Ton, volym och tempo har förinställda nivåer i början. Så här kan du ändra nivån.

 

3.1.     Ställa in rätt ton

 

q       För att ställa in rätt ton, tryck på Ton upp eller Ton ner-knappen.

q       För att ställa in tonen till den förinställda standardnivån, tryck på Ton upp eller Ton ner-knappen tills du hör ett pip.

 

3.2.     Ställa in rätt volym

 

q       För att höja eller sänka volymen, tryck på Volym upp eller Volym ner-knappen.

 

3.3.     Ställa in rätt tempo

 

q       För att öka eller minska hastigheten, tryck på Tempo upp eller Tempo ner-knappen.

q       För att ställa in hastigheten till den förinställda standardnivån, tryck på Tempo upp eller Tempo ner-knappen tills du hör ett pip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nummerknappar

 

 

4.1.     Beskrivning av knapparna

 

 

Tekstikehys: 2
Välj föregående
Tekstikehys: 3
Positionsminne
Tekstikehys: 5
Aktuell position
Tekstikehys: 6
Flytta framåt
Tekstikehys: 7
Används inte
Tekstikehys: *
Avbryt

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Första raden:  1: Boklista                   2: Välj föregående            3: Positionsminne

 

Andra raden:   4: Bakåt                       5: Aktuell position             6: Framåt

 

Tredje raden:  7: Används inte           8: Välj nästa 9: Insomning

 

Fjärde raden:  *: Avbryt                        0: Info                                 #: Bekräfta

 

 

 

 

 


4.2.     Läsfunktionsknappar

 

Tekstikehys: 2
Välj föregående
 

 

 

 


Tekstikehys: 4
Flytta bakåt
Tekstikehys: 6
Flytta framåt

 

 

 

 


Tekstikehys: 8
Välj nästa

 

 

 

 

 


Som du säkert märkt är knapparna 2, 4, 6 och 8 pilformade. De här knapparna används för att navigera i boken och med hjälp av dem kan du gå från en nivå till en annan för att snabbt hitta den information du söker.

 

I Victor Reader Classic + kan du bläddra mellan kapitel, sektion, sidor, stycken eller andra indexerade delar som lagts in av bokens producent.

 

Välj först nivå för navigeringen (kapitel, sida, etc.) med hjälp av knapparna 2 och 8.  Använd sen knapparna 4 och 6 för att flytta framåt eller bakåt i den valda nivån.

 

4.3.     Välja nivå - knappar 2 och 8

 

Victor Reader Classic + kommer att ge dig en fullständig lista över bokens tillgängliga nivåer medan du använder den. Listan är hierarkiskt ordnad, med kapitel eller sektion först.  Textelementen så som sida, stycke och mening (om den finns i index) finns i listan.  För att lyssna på listan och välja en nivå, välj knappar 2 och 8.

 

q       Tryck på knapparna 2 och 8 tills du hör önskad nivå.  Den nivå som nämns sist är det som väljs.

 

4.4.     Att flytta bakåt eller framåt en position i taget - knappar 4 och 6

 

Med knapparna 4 och 6 kan du flytta framåt eller bakåt i den valda nivån (se sektion 4.3).

 

q       Tryck på knapp 4 för att flytta bak en position, eller tryck på knapp 6 för att flytta framåt. Du kommer att använda de här knapparna mycket.

OBS: Du kan ändra nivå när som helst med hjälp av knapp 2 eller knapp 8.


4.5.     Boklista - knapp 1

 

När du trycker på knapp 1 kommer du till boklistan.  Victor Reader Classic + läser då upp den aktuella bokens nummer och titel.  Med knapparna 4 och 6 kan du flytta mellan titlar för att välja den bok du vill lyssna på.  Bekräfta valet med #-knappen.  Victor Reader Classic + kommer att starta uppspelningen från där du avslutade sist, eller från början av boken om det är första gången du lyssnar på den.

 

När du avbryter en funktion genom att trycka på *-knappen, kommer Victor Reader Classic +  att gå tillbaka till det ställe där du befann dig innan du avbröt funktionen.

 

Så här gör du:

 

a)   Tryck på bokmärkes-knappen, knapp 1 i nummerknapparna.

b)   Tryck på knapp 4 eller 6 för att flytta mellan olika böcker.

c)   När du hör bokens titel, tryck på #-knappen för att bekräfta valet.

d)   För att avbryta den aktuella funktionen, tryck på *-knappen.

 

 

4.6.     Positionsminne - knapp 3

 

Knapp 3 tar dig snabbt tillbaka till ställen där du varit nyligen. Victor Reader Classic + minns upp till de 5 senast besökta platserna.  Oavsett navigeringselement (sida eller bokmärke), kommer Victor Reader Classic + att minnas navigationen och lista dem på begäran.  Positionsminnet raderas då du byter bok.

 

                      Så här gör du:

 

a)   Tryck på Positionsminnes-knappen, knapp 3 i nummerknapparna.

b)   Tryck på knapp 4 eller 6 för att flytta mellan olika element. Varje gång du trycker på knappen, kommer du att höra nivån i positionsminnet och sidnummer och uppspelning kommer att starta.

c)   När du kommer till önskat element, tryck på #-knappen för att bekräfta valet.

d)    För att avbryta den aktuella funktionen, tryck på *-knappen.  Victor Reader Classic + kommer då att återgå till föregående funktion.

 

4.7.     Aktuell position –knapp 5

 

Aktuell position -knappen gör att du kan ta reda på var du befinner dig när som helst.  Victor Reader Classic + kommer att säga sidan och navigeringselementets nivå, följt av titeln på den aktuella sektionen.

 

q       Tryck på Aktuell position-knappen, knapp 5 i nummerknapparna.

 


4.8.     Automatisk avstängning - knapp 9

 

Med hjälp av knappen för Automatisk avstängning kan du programmera en tidsperiod tills apparaten ska stängas av automatiskt.  Denna tidsperiod kan maximalt vara 60 minuter.

 

                      Så här gör du:

 

a)     Tryck på Automatisk avstängning -knappen, knapp 9 i nummerknapparna. Victor Reader Classic +  kommer att säga tidsperioden innan avstängning sker, om inte så är den funktionen inte aktiv.

b)       Tryck på Automatisk avstängning -knappen igen för att lägga till 15 minuter till tidsperioden innan avstängning.               Varje gång du trycker på knappen, kommer Victor Reader Classic + att lägga till ytterligare 15 minuter, upp till 60 minuter.                       Efter det kommer ett tryck på Automatisk avstängning-knappen att påbörja processen igen.

 

OBS: Om du väntar i mer än 10 sekunder innan du trycker på knapp 9, kommer Victor Reader Classic + automatiskt att återgå till början av processen. 

 

4.9.     Bekräfta och avbryta – # och *-knapparna

 

Med fyrkant-knappen (#) bekräftar du en funktion. Med stjärn-knappen (*) avbryter du en funktion.

 

4.10.     Hjälp - knapp 0

 

Info-knappen ger dig direkt tillgång till olika typer av information.  Det finns två sätt att komma åt informationen.

 

Så här gör du (1):

 

q       Tryck på Info-knappen, knapp 0 i nummerknapparna.  Victor Reader Classic + kommer då att lista alla tillgängliga alternativ.

 

Så här gör du (2):

 

a)     Tryck på Info-knappen, knapp 0 i nummerknapparna.

b)     Tryck på knapp 4 eller 6 för att flytta mellan olika alternativ.

c)      För att avbryta den aktuella funktionen, tryck på *-knappen.

 

 

 

 

 

 

4.10.1.Tillgängliga informationsalternativ

 

Þ  Antal sidor och total tid.

 

Victor Reader Classic + kommer att säga antalet sidor och bokens totala speltid.

 

Þ  Förfluten tid och kvarvarande tid.

 

Visar speltid fram till den aktuella positionen i den aktuella boken och speltiden som återstår.

 

Þ  Bokmärken

 

Talar om hur många bokmärken som finns i den aktuella boken.

 

Þ  CD ROM

 

Talar om hur många böcker som finns på den aktuella CDn.

 

Þ  Batteri

 

Talar om ifall apparaten tar ström från batteriet eller från AC/DC adaptern.  Talar också om ifall batteriet håller på att laddas.

 

Þ  Om Victor Reader Classic +

 

Talar om mjukvarans versionsnummer, serienummer, och information om företaget VisuAide eller återförsäljaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Avancerade funktioner

                     

5.1.     Gå-till-Sida

 

Med hjälp av Gå-till-Sida-knappen kan du gå direkt till en viss sida.

                     

Så här gör du:

 

a)     Tryck på Gå –till-sida knappen, den övre knappen i den vänstra kolumnen.

b)     Skriv in ett nummer med det numeriska tangentbordet.

c)       Tryck på #-knappen.  Du kommer då att höra numret på sidan som du har kommit till eller så kan du trycka på play så börjar Victor Reader Classic + automatiskt att läsa från den valda sidan.

d)     För att avbryta den aktuella funktionen, tryck på *-knappen.

 

5.2.     Bokmärken

Bokmärken gör att du kan gå tillbaka till ett ställe snabbt och enkelt.  Du kan sätta ett obegränsat antal bokmärken i en och samma bok.

 

Med hjälp av Bokmärkes-knappen kan du infoga och gå till bokmärken, lyssna en lista med bokmärken och ta bort dem.

 

5.2.1.     Att gå till ett bokmärke

 

                      Så här gör du:

 

a)     Tryck på Bokmärkesknappen, den andra knappen i den vänstra kolumnen, en gång tills du hör ”gå till bokmärke”.

b)     Skriv in numret på bokmärket du vill gå till med hjälp av det numeriska tangentbordet.

c)       Tryck på #-knappen. Victor Reader Classic + kommer då att gå till det valda bokmärket.  Eller, tryck på Play-knappen. Victor Reader Classic + kommer då att gå till det valda bokmärket och börja läsa automatiskt.

d)     För att avbryta den aktuella funktionen, tryck på *-knappen.

 

5.2.2.     Att infoga ett bokmärke

 

                      Så här gör du:

 

a)     Tryck på Bokmärkesknappen, den andra knappen i den vänstra kolumnen, två gånger tills du hör ”infoga bokmärke”.

b)     Skriv in numret som du vill tilldela bokmärket med hjälp av det numeriska tangentbordet.

c)      Tryck på #-knappen för att bekräfta.  Bokmärket kommer att lagras i minnet.

d)     För att avbryta den aktuella funktionen, tryck på *-knappen.

 

OBS: Om du bekräftar utan att skriva in ett nummer, kommer Victor Reader Classic + att tilldela ett nummer åt dig. Du kan också komma åt den här funktionen genom att hålla ner Bokmärkesknappen istället för att trycka på den två gånger.

 

5.2.3.     Lista på bokmärken

 

                      Så här gör du:

 

a)     Tryck på Bokmärkesknappen, den andra knappen i den vänstra kolumnen, tre gånger tills du hör ”bokmärkeslista”.

b)     Tryck på knapp 4 eller 6 för att flytta mellan olika bokmärken. Varje gång du trycker på knappen, kommer du att höra numret på nästa bokmärke och uppspelning kommer att starta automatiskt.

c)      Tryck på #-knappen för att bekräfta den aktuella positionen och fortsätta med uppspelningen.

d)       Tryck på *-knappen för avsluta bokmärkeslistan.  Funktionen kommer att avbrytas och Victor Reader Classic + kommer då att återgå till föregående funktion.

 

5.2.4.     Att ta bort ett bokmärke

 

                      Så här gör du:

 

a)     Tryck på Bokmärkesknappen, den andra knappen i den vänstra kolumnen, fyra gånger tills du hör ”ta bort bokmärke”.

b)     Skriv in numret på det bokmärke som du vill ta bort.

c)       Tryck på #-knappen för att bekräfta. Om numret inte finns, kommer Victor Reader Classic + att säga ett felmeddelande.  Funktionen kommer att avbrytas och Victor Reader Classic + kommer då att återgå till föregående funktion.

d)     För att avbryta den aktuella funktionen, tryck på *-knappen.

 

OBS: För att ta bort alla bokmärken som finns i en bok, tryck först på Bokmärkesknappen fyra gånger eller tills du hör ”ta bort bokmärke”, och tryck sen på knapp 9 i nummerknapparna 5 gånger. Tryck sen på #-knappen för att bekräfta.

 

 

6. Lyssna på en CD med musik

 

 

Victor Reader Classic +, är inte bara en digital talboksspelare.  Du kan också lyssna på vanliga musik-CD och CD med MP3-låtar, med hjälp av samma funktioner som tidigare beskrivits. På så sätt kan du lyssna på din favoritmusik när du inte läser.

 

I följande lista hittar du de funktioner som du kan använda för att spela en CD med musik. 

 

 

Funktioner:

 

q       Sidknappen – med denna knapp kan du gå direkt till ett visst spår (se sektion 5.1).

 

q       Knapp 1 – med denna knapp kan du få höra en lista på de spår som finns på en CD med musik (se sektion 4.5).

 

q       Knappar 4 och 6 – med dessa knappar kan du flytta mellan spår. (se sektion 4.4)

 

 

Funktioner för dessa knappar är desamma som vid uppspelning av en talbok.

 

q       Bokmärkesknappen - (se sektion 5.2).

 

q       Info-knappen, knapp 0 i nummerknapparna – (se sektion 4.10).

 

q       Positionsminne-knappen, knapp 3 i nummerknapparna – (se sektion 4.6).

 

q       Framåt och bakåt-spolning - (se sektion 2.2).

 

q       Tonknappen - (se sektion 3.1).

 

q       Tempoknappen - (se sektion 3.2).

 

q       Volymknappen - (se sektion 3.3).

 

 

 

7.  Tekniska specifikationer

 

 

§         Dimensioner:                                    23,7 X 2,.9 X 5,4 cm (9,3 X 8,2 X 2,1 in.)

§         Vikt:                                                    1,1 kg  (2,42lbs) med batterier

§         Filformat som stöds:                        Daisy 1.0 and 1.1

Daisy 2.0

Daisy 3.0 (när versionen kommer)

§         Batterityp:                                          Laddningsbara AA batterier

§         Batteritid:                                           Mer än 5 timmar för MP3 (Daisy bok)

§         Adapterns verkningsområde:         100-240 V AC, 50-60 Hz

§         Kodningsalgoritmer:                        PCM, ADPCM, MPEG

 

 

 

 

 


För ytterligare information, var god kontakta:

 

                                                                                                        

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus)

PL 31, 00030 IIRIS

Puh. (09) 3960 4700

Faksi (09) 3960 4310

Internet: www.aviris.fi

Email: aviris@nkl.fi

 

 

Kom igång med Victor Reader Classic + !

 

 

 

Hej och välkommen till Victor Reader Classic +, din nya digitala talboksspelare. Victor Reader Classic + är till för att lyssna på böcker med hög strukturnivå, så som referensböcker och textböcker men även skönlitteratur. Victor Reader Classic + är kompakt, portabel, robust och går att ta med överallt. Den har laddningsbara batterier och ett inbyggt bärhandtag.

 

Första gången du använder Victor Reader Classic + ska du koppla apparatens elsladd till ett vägguttag, även om den är utrustad med laddningsbara batterier. Batterierna kan ha laddats ur vid frakten trots att de laddades innan de skickades från fabriken. Du kan lätt ta reda på om din Victor Reader är utrustad med laddningsbara batterier genom att kolla om den fungerar efter att den varit kopplad till eluttaget i 30 minuter.

 

Koppla apparaten till ett eluttag genom att sätta ena änden av elsladden i uttaget på höger sida av apparaten och den andra änden i ett vägguttag. Kom ihåg att du kan använda Victor Reader medan batterierna laddas.

 

Kartongen som du just öppnat innehåller följande: En Victor Reader Classic +, en AC/DC adapter med en elsladd eller väggadapter, en plastpåse som innehåller tryckt material och CDn som du lyssnar till just nu med en Kom igång! del och en användarhandbok.

 

Den här introduktionen ger dig steg för steg instruktioner och grundläggande information som du behöver för att kunna använda Victor Reader på rätt sätt. Först kommer du att få lyssna på en fysisk beskrivning av apparaten. Sen kommer vi att presentera Victor Readers användarvänliga funktioner.

 

Den här introduktionen är inte en fullständig träningssession, men i användarhandboken som finns på denna CD kan du hitta detaljerad information om hur man använder Victor Reader, allt eftersom du behöver hjälp.

 

Innan vi sätter igång vill vi berätta att du kan avbryta instruktionen när som helst genom att trycka på Play/Stopp- knappen som finns på nedre mitten delen av panelen, mellan knapparna för bakåt-spolning och framåt-spolning.  När du sen vill fortsätta instruktionen trycker du på Play/Stopp igen.

 

Nu är vi klara att sätta igång med instruktionen.

 

Först kommer nu en fysisk beskrivning av apparaten. Ha apparaten framför dig så att du kan utforska den.

 

På vänster sida finns ett stort handtag som gör det lätt att bära apparaten. En inbyggd högtalare finns i övre vänstra hörnet av panelen på framsidan.

 

I övre mittendelen av panelen finns tre par upp och ner knappar. Från vänster till höger finns ton-, volym- och tempoknappar.

 

Under ton-, volym- och tempoknapparna, runt mitten av apparaten, hittar du en grupp på 3 gånger 4 knappar som heter nummerknappar. Med hjälp av de knapparna kan du flytta mellan sidor, kapitel eller sektion , och tex. gå in på en viss sida.

 

Till vänster om dessa tolv nummerknappar, ungefär i mitten av apparaten, finns ytterligare två knappar. Den övre är Gå-till-Sida- knappen och den undre är bokmärks-knappen. Med hjälp av Gå-till-Sida-knappen kan du gå direkt till en viss sida. Bokmärkesknappen infogar bokmärken för att markera och spara viktiga sidor eller stycken för framtida referens. Under bokmärksknappen hittar du en ovalformad knapp. Detta är inte en knapp utan Daisy-loggan som sitter på apparaten.

 

Under de tolv nummerknapparna finns, från vänster till höger, knappar för spola bakåt, Play/Stopp och snabbpolning framåt.

 

Till höger om dessa och lite uppåt hittar du två knappar till. Den övre, som buktar inåt lite, är strömbrytaren och under den finns mata ut-knappen, som används för att mata ut CDn från CD-spelaren.

 

På apparatens högra sida, från baksidan till framsidan, finns ett uttag för elsladden som används för att koppla apparaten till ett vägguttag, ett sladduttag, ett fjärruttag (som är markerade med tre, två, respektive en linje) och en liten bit från framsidan finns ett uttag för hörlurar eller externa högtalare.

 

På framsidan av apparaten hittar du CD-ROM spelaren.

 

Då var vi klara med den fysiska beskrivningen. Nu ska vi titta på hur enkelt det är att använda apparatens funktioner.

 

Att sätta in och spela upp en ny bok.

 

q       Sätt på Victor Reader genom att trycka på och hålla ner strömbrytaren, som finns ovanför mata ut-knappen på framsidan av apparaten. Du kommer nu att höra ett pip och ett välkomstmeddelande.

 

q       En CD-bok förvaras oftast i ett plastskydd. Öppna plastskyddet och ta ur CDn utan att röra vid CDns plana sidor.

 

q       Sätt in CDn i springan i CD-spelaren, som finns på framsidan av apparaten. Tryck försiktigt in CDn. Mekanismen kommer automatiskt att föra in CDn helt och hållet. Efter ett par sekunder kommer Victor Reader att tala om bokens titel och efter ett pip kommer den automatiskt att börja läsa upp boken. Om du av misstag sätter in en CD upp och ner, kommer den att matas ut automatiskt inom 15 sekunder utan att ta skada.

 

q       Du kan nu ställa in en ton, volym och tempo som passar dig genom att trycka på upp och ner knapparna. Knapparna för ton, volym och tempo finns mitten av övre delen av framsidan från vänster till höger.

 

q       För att flytta bakåt eller framåt i hög hastighet genom boken, tryck och håll ner bakåt- eller framåt-spolningsknappen tills du kommer till det ställe som du söker, och släpp då upp knappen. Uppspelningstempot går då automatiskt tillbaka till normal hastighet.

 

För att pausa uppspelningen

 

q       Tryck på Play/Stopp-knappen. För att fortsätta lyssna där du senast slutade, tryck på Play/Stopp-knappen igen. Kom bara ihåg att om apparaten inte är kopplad till ett vägguttag och om den befinner sig i pause-läge i mer än 30 minuter, kommer den att stängas av automatiskt för att spara på batterierna.

 

 

För att avsluta uppspelningen

 

q       För att avsluta behöver du bara stänga av apparaten genom att trycka och hålla ner strömbrytaren. Du kommer då att höra två pip. Victor Reader kommer då automatiskt att minnas var du slutade i boken tills du fortsätter lyssna igen.

 

För att påbörja en ny uppspelning

 

För att påbörja en ny uppspelning i samma bok, sätt på Victor Reader genom att trycka på strömbrytaren. Efter ett par sekunder kommer bokens titel att läsas upp, ett pip kommer att höras och uppspelningen kommer att starta automatiskt från den plats där du senast avslutade.

 

Mata ut en CD

 

För att mata ut en CD, tryck på mata ut-knappen. Victor Reader kommer att säga Mata ut och efter ett par sekunder kommer matningsmotorn försiktigt att mata ut CDn ur spelaren.

 

Och det var allt! Nu vet du hur man använder Victor Reader. För mer detaljerad information om alla funktioner kan du titta i följande användarhandbok. Då kommer du att kunna använda talboksspelaren mest effektivt. Du kan till exempel lära dig hur du kan hoppa från sida till sida eller från kapitel till kapitel osv.

 

Nu har vi kommit till slutet av Kom igång-delen. VisuAide önskar dig många trevliga lästimmar, allteftersom du lär känna Victor Reader Classic + bättre. Användarhandboken kommer automatiskt att starta om ett par sekunder.