Instruktionsbok för

Victor Reader ClassicX PLUS 3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 


 

Kom igång med Victor Reader ClassicX +

 

Välkommen till Victor Reader ClassicX, din nya digitala talboksspelare. Första gången du använder din Victor Reader bör du koppla apparaten till ett vägguttag.

Gör detta genom att koppla ena änden av kabeln från den medföljande strömadaptern till strömkontakten på apparaten. Den kontakten finns på baksidan av apparaten, lite till vänster om mitten. Koppla den andra änden av strömkabeln till ett vägguttag. När apparaten är ny, och när den inte har använts under en längre period, är det bäst att låta strömkabeln vara inkopplad över natten för att försäkra dig om att batteriet är fulladdat.

Ovanför påslagsknappen finns en grön Varningslampa. Varningslampan blinkar när apparaten är avstängd och inkopplad till ett strömuttag. Blinkningarna indikerar att batteriet laddas. När den slutar blinka är batteriet fulladdat. När apparaten är påslagen lyser Varningslampan kontinuerligt, oavsett om strömkabeln är inkopplad eller inte. Under normala omständigheter tar det upp till 4 timmar att ladda batteriet, och det räcker till 10 timmars uppspelning av en vanlig DAISY-bok.

Det går bra att använda Victor Reader samtidigt som batteriet laddas.

Förpackningen innehåller följande: En Victor Reader ClassicX, en strömkabel, en plastpåse med dokumentationen och denna CD-skiva. CD-skivan innehåller en ”kom igång”-guide följd av användarhandledningen.

Du kan pausa och återuppta uppläsningen genom att trycka på knappen Start/Stopp, som finns på mitten av apparatens nedre del mellan knapparna för bakåtspolning och framåtspolning.

Vi inleder nu ”kom igång”-guiden. Lägg apparaten framför dig med bärhandtaget till vänster. Ovanför handtaget i det övre vänstra hörnet finns den inbyggda högtalaren.

I mitten av apparatens övre del finns tre uppsättningar av upp- och ner-knappar. Med början från vänster är dessa inställningar för tonhöjd, volym och hastighet.

Under dessa knappar, ungefär på mitten av apparaten, finns navigationsknapparna som pekar uppåt, neråt, åt vänster och åt höger. Med hjälp av dessa kan du förflytta dig i bokens struktur.

Till vänster om de fyra navigationsknapparna, ungefär halvvägs ner från apparatens överdel finns två knappar till. Den övre är informationsknappen och den nedre är bokmärkesknappen. Informationsknappen används för att få veta den aktuella positionen i boken och allmän information om boken. Bokmärkesknappen används för att lägga in bokmärken för att spara viktiga sidor eller stycken för framtida bruk.

Nedanför navigationsknapparna hittar du knapparna för bakåtspolning, start/stopp och framåtspolning.

Till vänster om bakåtspolningsknappen och nedanför bokmärkesknappen finns insomningsknappen. Den har oval form och är något nedsänkt med en varningslampa ovanför sig.

Till höger och något ovanför framåtspolningsknappen finns ytterligare två knappar. Den övre av dessa, som är nedsänkt, är strömknappen och nedanför den finns utmatningsknappen som används för att mata ut CD-skivan ur spelaren.

På spelarens högra sida finns tre kontakter. Den som är längst bak av dessa är linjeutgången (markerad med två nedåtgående taktila märken) som används för att koppla spelaren till en stereo-apparat. Den mittersta kontakten (markerad med ett nedåtgående taktilt märke) används för fjärrstyrning av start/stopp och bakåtspolningsfunktionen med till exempel en fotpedal. Slutligen hittar vi hörlursuttaget som också kan användas till en extern högtalare. Denna kontakt är märkt med ett uppåtgående taktilt märke.

På apparatens baksida, lite till vänster om mitten, finns strömkontakten. Den används för att koppla apparaten till ett vägguttag.

På apparatens framsida finns inmatningsspringan för CD-spelaren.

 

Att mata in och spela upp en ny bok

Slå på Victor Reader genom att trycka och hålla in strömknappen, som finns ovanför utmatningsknappen. Du kommer att höra ett pip och ett välkomstmeddelande.

Sätt in din CD-skiva i springan som finns på apparatens framsida. Ge skivan ett lätt tryck inåt. CD-spelarens mekanism kommer sedan att ta över och dra in skivan den sista biten. Efter några sekunder kommer Victor Reader att läsa upp bokens titel, och sedan börja spela upp boken.

OBSERVERA: Om du av misstag sätter in en CD-skiva upp och ner kommer den att matas ut inom 15 sekunder utan att ta skada.

Du kan justera tonhöjd, volym och hastighet genom att använda knapparna som finns längst upp på apparatens ovansida.

För att spola framåt eller bakåt kan du trycka och hålla in framåtspolnings- eller bakåtspolningsknappen tills du nått önskad plats i boken. Släpp sedan upp knappen och uppspelningen fortsätter i normal hastighet.

För att ta en paus under uppläsning

För att ta en paus behöver du bara trycka på knappen start/stopp. För att sedan fortsätta uppspelningen där den stoppades trycker du på knappen start/stopp igen. Notera att apparaten stängs av efter 30 minuter i pausat läge om den inte är kopplad till ett strömuttag. Detta för att förlänga batteriets livslängd.

För att avsluta uppläsningen

Om du inte vill läsa längre behöver du bara stänga av apparaten genom att trycka och hålla in strömknappen. Victor Reader kommer ihåg var du slutade läsa och fortsätter där nästa gång du startar apparaten.

För att återuppta uppläsningen

För att fortsätta läsa en bok efter att ha stängt av spelaren behöver du bara trycka och hålla in strömknappen. Efter några sekunder läses bokens titel upp, sedan hörs ett pip och uppläsningen startar där du senast stannade.

För att mata ut en CD-skiva

Tryck in utmatningsknappen om du vill få ut CD-skivan ur apparaten. Du hör meddelandet ”mata ut” och efter några sekunder matar den motoriserade mekanismen sakta ut skivan.

 

Detta avslutar ”kom igång”-guiden. Användarhandledningen börjar alldeles strax spelas upp.

 

 

 

 

 

 

Om Victor Reader ClassicX +

HumanWare är stolta att introducera Victor Reader ClassicX, den enkla och lättanvända digitala talboksspelaren.

Victor Reader ClassicX är utvecklad för uppläsning av bland annat skönlitteratur och tidskrifter. Den låter dig enkelt navigera i bokens struktur och snabbt hitta önskad information.

De lättanvända funktionerna gör att du kan läsa innehållsförteckningen, bläddra fram till ett avsnitt eller gå tillbaka till ett bokmärke.

Vi önskar dig många njutbara timmar med vår digitala talboksspelare!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Innehållsförteckning

1.            Överblick. 7

1.1    Uppackning av apparaten. 7

1.2    Fysisk beskrivning av Victor Reader ClassicX.. 8

1.2.1   Apparatens ovansida. 8

1.2.2   Apparatens vänstra sida. 8

1.2.3   Apparatens högra sida. 8

1.2.4   Apparatens framsida. 8

1.2.5   Apparatens baksida. 8

1.3    Slå på Victor Reader 9

1.4    Batteriet 9

1.5    Mata in eller mata ut en CD-skiva. 9

2.            Grundläggande funktioner. 10

2.1    Kontrollfunktioner 10

2.2    Start/Stopp. 10

2.3    Bakåtspolning och framåtspolning. 10

2.4    Knappbeskrivningsläget 10

3.            De numeriska tangenterna. 11

3.1    Beskrivning av tangenterna. 11

3.2    Navigationstangenter 12

3.3    Tidshopp. 12

3.4    Hoppa 10 sidor 12

3.5    Överhoppningsbara element 13

3.6    Boklista – tangent 1. 13

3.7    Historia – tangent 3. 13

3.8    Var är jag – tangent 5. 13

3.9    Insomningsfunktionen. 13

3.10 Bekräfta och ångra – tangenterna # och *. 14

3.11 Information – tangent 0. 14

3.11.1 Tillgänglig information. 14

4.            Avancerade funktioner. 15

4.1    Gå till sida. 15

4.2    Gå till rubrik. 15

4.3    Bokmärken. 15

4.3.1   Sätta in bokmärken. 15

4.3.2   Hoppa till ett bokmärke. 15

4.3.3   Markeringsbokmärke. 15

4.3.4   Bokmärkeslista. 16

4.3.5   Ta bort bokmärken. 16

5.            Inställningsmenyn – tangent 7. 17

5.1    Uppspelning. 17

5.1.1   Normal 17

5.1.2   Loop. 17

5.1.3   Slumpmässig. 17

5.2    Överhoppningsbara element 17

6.            Lyssna på musik-CD eller en MP3-skiva. 18

6.1    Talmeddelanden. 18

6.2    Knapparnas funktion på andra CD-skivor än Daisyböcker 18

7.            Byte av batteri 19

7.1    Ta bort det gamla batteriet 19

7.2    Sätt in nytt batteri 19

8.            Vanliga frågor. 20

8.1    Struktur i boken. 20

8.2    Batteridrift och batteriladdning. 20

8.3    CD-skivor 21

8.4    Allmänt 22

9.            Tekniska uppgifter. 23

1.   Överblick

1.1          Uppackning av apparaten

 

Förpackningen innehåller följande: En Victor Reader ClassicX, ett nätaggregat, en instruktionsbok på papper och en CD-skiva. CD-skivan innehåller en kort ”kom igång”-guide följd av användarhandledningen. Dessa kan skrivas ut med hjälp av en dator om det skulle behövas.

Försäkra dig om att du har mottagit alla ingående delar och att inget har skadats under transporten.

Observera att du behöver koppla Victor Reader till ett vägguttag första gången den används. Det går att använda Victor Reader samtidigt som batteriet laddas.

Om någon av ovanstående delar saknas vid leverans ombeds du kontakta Aviris:

Telefon 09  – 3960 4700

E-post: aviris@nkl.fi

Hemsida: www.aviris.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1.2          Fysisk beskrivning av Victor Reader ClassicX

 

1.2.1       Apparatens ovansida

Den inbyggda högtalaren finns i det övre vänstra hörnet av apparatens ovansida.

I mitten av spelarens övre del finns tre par knappar för att höja respektive sänka tonhöjd, volym och uppspelningshastighet.

Under dessa knappar finns tolv numeriska knappar grupperade som tangentbordet på en telefon. De används för att flytta runt i bokens struktur.

Till vänster om de tolv numeriska knapparna, ungefär halvvägs ner från apparatens övre del, finns två knappar. Den övre är Gå-till-sida-knappen. Den används för att gå direkt till en specificerad sida i Daisyboken. Den nedre knappen är bokmärkesknappen som används för att lägga in ett bokmärke.

Under de numeriska knapparna finns knapparna för bakåtspolning, start/stopp och framåtspolning. Till vänster om bakåtspolningsknappen och nedanför bokmärkesknappen finns insomningsknappen. Det är en oval nedsänkt knapp med en varningslampa ovanför.

Till höger om och lite ovanför framåtspolningsknappen finns ytterligare två knappar. Den övre, som är lite nedsänkt, är påslagsknappen. Ovanför den finns utmatningsknappen som används när du vill få ut CD-skivan ur apparaten.

 

1.2.2       Apparatens vänstra sida

På apparatens vänstra sida finns handtaget och den inbyggda högtalaren.

 

1.2.3       Apparatens högra sida

På spelarens högra sida finns tre kontakter. Den som är längst bak av dessa är linjeutgången (line, markerad med två nedåtgående taktila märken) som används för att koppla spelaren till en stereo-apparat. Den mittersta kontakten (markerad med ett nedåtgående taktilt märke) används för fjärrstyrning av start/stopp och bakåtspolningsfunktionen med till exempel en fotpedal. Slutligen hittar vi hörlursuttaget som också kan användas till en extern högtalare. Denna kontakt är märkt med ett uppåtgående taktilt märke.

 

1.2.4       Apparatens framsida

På apparatens framsida finns CD-spelarens inmatningsspringa.

 

1.2.5       Apparatens baksida

På apparatens baksida, lite till vänster om mitten, finns strömkontakten. Den används för att koppla apparaten till ett vägguttag.

 

1.3          Slå på Victor Reader

Tryck och håll in påslagsknappen för att slå på apparaten. Ett pipljud hörs och ett välkomstmeddelande spelas upp. Vill du sedan stänga av apparaten trycker du och håller in påslagsknappen igen. Du kommer då att höra två pip som indikerar att apparaten stängs av.

 

1.4          Batteriet

Batteriet är specificerat att hålla för ungefär 500 uppladdningscykler. Under normala omständigheter kan ett fullt uppladdat batteri användas för upp till 10 timmars kontinuerlig uppspelning av Daisy-böcker. I följande fall kan dock uppspelningstiden bli kortare:

Batteriet kommer automatiskt att laddas när apparaten är kopplad till ett strömuttag. Apparaten kan användas under uppladdning. Om apparaten är avstängd kommer varningslampan att blinka när batteriet laddas. Det tar cirka 4 timmar att ladda batteriet.

Notera: Om apparaten inte är kopplad till ett strömuttag och lämnas i pausläge i mer än 30 minuter kommer den automatiskt att stängas av för att spara på batteriet.

 

1.5          Mata in eller mata ut en CD-skiva

Sätt in CD-skivan i springan på apparatens framsida. Tryck sedan försiktigt CD-skivan framåt. En motoriserad mekanism kommer att dra in skivan i apparaten. Efter några sekunder kommer Victor Reader att läsa upp bokens titel, ge ifrån sig ett pip, och sedan börja läsa upp boken. Om du råkar sätta in CD-skivan upp och ner kommer den automatiskt att matas ut inom 15 sekunder utan att skadas.

Om du vill få ut CD-skivan ur apparaten ska du trycka på utmatningsknappen som finns till höger och lite ovanför framåtspolningsknappen. En motoriserad mekanism kommer försiktigt att mata ut skivan från apparaten.

Notera: Utmatningsknappen fungerar bara när Victor Reader är påslagen.

2.   Grundläggande funktioner

2.1          Kontrollfunktioner

Kontrollerna för tonhöjd, volym och hastighet har alla upp- och ner-knappar. Ett pip hörs när man når ändlägena för dessa inställningar. Om inställningarna görs när ingen bok spelas kommer Victor Reader också att läsa upp den inställda nivån. Inställningarna för tonhöjd och hastighet har också ett pip när man når normalnivån 0.

2.2          Start/Stopp

Tryck på knappen Start/Stopp för att påbörja uppläsningen av en bok.

Tryck på Start/Stopp igen för att stoppa uppläsningen.

Notera: Genom att trycka på Start/Stopp istället för knappen bekräfta (#) bekräftar man aktuell operation och påbörjar uppspelning direkt.

 

Notera: Genom att trycka på Start/Stopp kan man avbryta insomningsfunktionen.

2.3          Bakåtspolning och framåtspolning

Dessa knappar låter dig flytta bakåt och framåt i boken i högre hastighet. Under tiden som dessa knappar används hör du också boken spelas upp i hög hastighet.

Tryck och håll in bakåtspolnings- eller framåtspolningsknappen tills du når önskat ställe i boken. Ju längre du håller knappen intryckt, desto snabbare går spolningen. Efter några sekunder flyttas du framåt eller bakåt 1 minut från utgångspositionen. Några sekunder senare, 2 minuter följt av 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter och så vidare. Det största tidshoppet som görs är på 5 minuter. Victor Reader läser upp vilka tidshopp den gör och spelar upp boken i normal hastighet mellan varje tidshopp.

2.4          Knappbeskrivningsläget

Med hjälp av knappbeskrivningsläget kan användaren lära sig vad de olika knapparna på Victor Reader har för funktion. Det är speciellt användbart när man håller på att lära sig använda apparaten.

Knappbeskrivningsläget är aktivt om det inte finns någon CD-skiva i apparaten. Man kan då trycka på valfri knapp för att få höra dess funktion.

3.   De numeriska tangenterna

3.1          Beskrivning av tangenterna

 

Tekstikehys: 1
Boklista
Tekstikehys: 2
Upp
Tekstikehys: 4
Bakåt 
Tekstikehys: 5
Var är jag?

 

 

 


 

 

 

 


Tekstikehys: 7
Meny
Tekstikehys: 8
Ner
Tekstikehys: 9
Tekstikehys: *
Avbryt
Tekstikehys: 0
 Info
Tekstikehys:  #
 Bekräfta

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Översta raden:                        1:Boklista                     2: Pil-upp                      3: Historia

Andra raden:               4: Bakåt                       5: Var är jag?                6: Framåt

Tredje raden:              7: Meny                        8: Pil-ner                      9: Ingen funktion

Fjärde raden:              *: Avbryt                       0: Info                           #: Bekräfta

 

 


3.2          Navigationstangenter

 

 

Tekstikehys: 2
Upp

 

 

 


Tekstikehys: 4
Bakåt 
Tekstikehys: 6
Framåt

 

 

 


Tekstikehys: 8
Ner

 

 

 

 

 

 


Tangeterna 2, 4, 6 och 8 används som navigationsknappar upp, ner, bakåt/vänster och framåt/höger. De används för att lätt kunna flytta från en navigationspunkt i boken till en annan, för att snabbt komma åt önskad information.

Det går exempelvis att flytta mellan kapitel, bokdelar, sidor, stycken, böcker eller andra navigationspunkter som bokens producent har definierat.

Välj först en navigationsnivå (t.ex. kapitel eller sida). Tryck på upp eller ner tills du hör namnet på önskad nivå läsas upp.

 

Använd sedan knappen höger för att flytta framåt eller knappen vänster för att flytta bakåt i boken till önskad navigationspunkt i vald navigationsnivå. Uppläsningen av boken fortsätter sedan från det stället.

 

3.3          Tidshopp

I Daisy-böcker är det möjligt att göra tidshopp. Denna funktion aktiveras med hjälp av knapparna upp och ner.

Tryck upp eller ner tills Victor Reader säger “tidshopp” följt av tidsintervallet som kommer att användas.

Tryck på knappen bakåt för att flytta bakåt, eller framåt för att flytta framåt med detta tidsintervall.

3.4          Hoppa 10 sidor

Knapparna vänster och höger kan användas för att hoppa 10 sidor i taget för att snabbare nå önskad sida i boken.

Välj sidnavigering genom att tryck på upp eller ner tills Victor Reader säger “sida”.

Tryck sedan på vänster eller höger och fortsätta hålla knappen intryckt. Du hör då att Victor Reader hoppar bakåt eller framåt 10 sidor i taget.

Släpp upp knappen när du närmar dig önskad sida. Du kan sedan trycka på vänster eller höger några gånger för att hoppa en sida i taget till önskad sida.

3.5          Överhoppningsbara element

Victor Reader är vanligtvis konfigurerad så att alla överhoppningsbara element, såsom sidnummer, fotnoter och producentanteckningar läses. 

Alla böcker har inte överhoppningsbara element, men det är också möjligt att apparaten är konfigurerad att inte läsa dessa.

Om du inte hör några överhoppningsbara element beror det antingen på att dessa inte finns med på skivan eller att spelaren är inställd för att inte läsa den. I kapitel 5 beskrivs hur dessa inställningar görs.

 

3.6          Boklista – tangent 1

Om det finns mer än en bok på en CD-skiva kan man använda funktionen boklista för att byta bok. Tryck på tangent 1 boklista. Victor Reader läser upp antalet böcker och titeln på den aktuella boken. Sedan går det att växla mellan de tillgängliga böckerna med hjälp av knapparna tangent 4, bakåt och tangent 8, framåt. Tryck bekräfta när titeln på önskad bok läses upp för att bekräfta valet och påbörja uppspelningen av vald bok.

 

3.7          Historia – tangent 3

Genom att trycka på tangent 3 kan man snabbt gå tillbaka till ställen i boken som man nyss har varit på. Victor Reader Classic + kommer ihåg de fem senaste positionerna. Dessa positioner försvinner om man byter bok.

 

Gör så här:

Tryck tangent 3, historia. Tryck sen tangent 4 eller 6 för att gå mellan de senaste positionerna. När man hoppar mellan dessa positioner kommer uppläsning av boken på det stället att börja. När önskad position läses upp, tryck på bekräfta för att gå ur historieläget.

 

3.8          Var är jag – tangent 5

var är jag, tangent 5 finns en liten taktil punkt för att den lätt skall kännas igen. När tangenten trycks kommer sidnummer, rubrik och titel på aktuell position att läsas upp, utan att läsningen avbryts.

 

3.9          Insomningsfunktionen

 

Det går att ställa in en klocka som gör att spelaren stänger av sig själv efter 15 minuter så att man inte ska missa så mycket om man råkar somna under läsningen av en bok. Insomningsfunktionen slås på genom att trycka på insomningsknappen. När detta görs säger spelaren “Automatisk avstängning 15 minuter”, och fortsätter sen att läsa upp boken. När en minut av lästiden återstår kommer varningslampan ovanför insomningsknappen att börja blinka och spelaren ger ett talmeddelande om att den kommer att stängas av om en minut. Tryck på insomningsknappen igen för att kunna lyssna ytterligare 15 minuter, eller på Start/Stopp om insomningsfunktionen skall stängas av. Så fort Start/Stopp trycks stängs insomningsfunktionen av!  

 

3.10     Bekräfta och ångra – tangenterna # och *

#-tangenten används för att bekräfta ett val och *-tangenten för att avbryta en operation.

 

3.11     Information – tangent 0

 

Informationsknappen ger dig direkt tillgång till viss information.

När informationsknappen trycks läses en lista med all tillgänglig information. Tryck 4 och 6 för att gå mellan de olika objekten  i listan. Tryck avbryt, *-tangenten för att avsluta informationsläget.

Ett alternativ för att direkt komma till en specifik avdelning är att trycka och hålla in informationsknappen och sedan släppa upp den när du nått önskad avdelning.

 

3.11.1  Tillgänglig information

·         Bokens titel

·         Antal sidor och total speltid

·         Uppspelad och återstående speltid

·         Antal bokmärken i aktuell bok

·         Antal rubriker i aktuell bok

·         Antal böcker på skivan

·         Strömkälla; alltså om spelaren använder det interna batteriet eller om den är ansluten till vägguttag

·         Batteriets laddningsstatus; hög, medium, låg eller mycket låg

·         Spelarens modellnummer, mjukvarans versionsnummer, eventuella specialtangenter och spelarens serienummer

 

 

 

 

4.   Avancerade funktioner

4.1          Gå till sida

 

Genom att trycka på gå-till-sida-knappen kan man gå direkt till ett önskat sidnummer. Efter det att knappen tryckts används det numeriska tangentbordet för att skriva in sidnumret, avsluta med bekräfta, #-tangenten. Det går att trycka start/stopp istället för bekräfta, då startar även uppläsningen.  

 

4.2          Gå till rubrik

 

Funktionen gå-till-rubrik är i första hand användbar I böcker som inte har sidnummer inlagda. Tryck gå-till-sida-knappen två gånger. Därefter används det numeriska tangentbordet för att skriva in rubriknumret. Avsluta med bekräfta, #-tangenten. Det går att trycka start/stopp istället för bekräfta, då startar även uppläsningen.

 

4.3          Bokmärken

Det går att sätta in märken i de böcker man läser och enkelt hoppa tillbaks till dessa märken senare.

4.3.1       Sätta in bokmärken

Tryck bokmärkesknappen två gånger (eller håll den intryckt tills meddelandet ”Sätt in bokmärke” hörs) för att sätta in ett bokmärke i en bok. Varje inlagt bokmärke får ett nummer. Ange ett nummer med de numeriska tangenterna, mellan 1 och 99998, och avsluta med bekräfta, #-tangenten. Det går att trycka start/stopp istället för bekräfta.

Om inget nummer anges kommer närmast lediga nummer att användas för bokmärket

 

4.3.2       Hoppa till ett bokmärke

Tryck en gång på bokmärkesknappen för att hoppa till ett redan inlagt bokmärke. Det går även att hålla knappen intryckt tills meddelandet ”gå till bokmärke” hörs. Ange önskat nummer med de numeriska tangenterna, mellan 1 och 99998, och avsluta med bekräfta, #-tangenten. Det går att trycka start/stopp istället för bekräfta, då startar även uppläsningen.

 

 

4.3.3       Markeringsbokmärke

Markeringsbokmärken används för att definiera början och slutet av ett textstycke som sen kan läsas. Markeringsbokmärken hanteras på samma sätt som andra bokmärken, med den skillnaden att både början och slut måste definieras. Samma lista används för alla typer av bokmärken.

 

4.3.3.1       Definiera startposition, markeringsbokmärke

Tryck på bokmärkesknappen tre gånger tills meddelande om markeringsbokmärke hörs. Ange ett bokmärkesnummer och tryck bekräfta.

 

4.3.3.2       Definiera slutposition, markeringsbokmärke

När en startposition har definierats, gå till det ställe där slutpositionen skall definieras. Tryck bokmärkesknappen tre gånger tills meddelande om markeringsbokmärkets slutposition hörs. Skulle denna position vara före den förra så vänds ordningen så detta blir startpositionen. Avsluta med att trycka på bekräfta, #-tangenten

 

4.3.3.3       Hoppa till markering

Tryck bokmärkesknappen. Spelaren säger då ”gå till bokmärke”. Ange numret på önskat bokmärke, avslutat med ett tryck på bekräfta, alternativt start/stopp. Om det angivna bokmärkesnumret är ett markeringsbokmärke kommer spelaren att säga det. Läsningen kommer då att stoppas vid markeringens slut.

 

4.3.3.4       Markeringsbokmärken i bokmärkeslistan

När man går till ett markeringsbokmärke i bokmärkeslistan kommer läsningen att avslutas när man når slutet på markeringen.

 

4.3.3.5       Ta bort markeringsbokmärken

När ett markeringsbokmärke tas bort, på samma sätt som vanliga bokmärken, så talar spelaren om att det handlar om ett markeringsbokmärke.

 

4.3.4       Bokmärkeslista

Tryck fyra gånger på bokmärkesknappen. Spelaren säger då ”bokmärkeslista”. Använd sen framåt, tangent 6 och bakåt, tangent 4 för att gå i listan med bokmärken. När önskat bokmärke läses upp, tryck bekräfta.

 

4.3.5       Ta bort bokmärken

Tryck Bokmärkesknappen fem gånger för att radera bokmärken i den aktuella boken. Ange numret på det bokmärke som skall raderas och tryck på bekräfta. För att radera alla bokmärken, ange 99999 som bokmärkesnummer. Detta nummer är reserverat för att kunna radera alla bokmärken på en gång.

 

5.   Inställningsmenyn – tangent 7

 

Det går att välja hur Victor Reader ClassicX + skall fungera, alltså göra en del personliga inställninger. För att göra dessa inställningar används en meny som nås genom att trycka meny, tangent 7. Det finns flera menyer. Genom att trycka meny, tangent 7 en gång till så hoppar man till nästa meny. Upp, tangent 2 och ner, tangent 8 används för att gå mellan raderna i menyn och bakåt, tangent 4 och framåt, tangent 6 används för att gå mellan de olika menyvalen.

 

Meny

Menyrader

Valalternativ

Navigering & uppspelning

Uppspelning

Normal, Loop, Slumpmässigt

Tidshopp

1 minut, 5 minuter, 10 minuter

Hoppa (överhoppningsbara element)

All

Start (spela upp dem), Hoppa över, Vid behov

Fotnot

Start (spela upp dem), Hoppa över, Vid behov

Sidnummer

Start (spela upp dem), Hoppa över

Producentens anteckningar

Start (spela upp dem), Hoppa över, Vid behov

Sidofält

Start (spela upp dem), Hoppa över, Vid behov

 

 

5.1           Uppspelning

Det finns tre lägen att välja på för uppspelningen, normal, loop och slumpmässig.

 

5.1.1       Normal

När spelaren levereras är den inställd på normal läsning, vilket betyder att en CD-skiva läses från början till slutet och uppspelningen avslutas vid skivans slut. Uppspelningen kommer alltid att återgå till normalläget när en ny bok sätts in i spelaren.

 

5.1.2        Loop

Detta läge skiljer sig från normalläget på det viset att uppspelningen börjar automatiskt om från bokens början när bokens slut nås.

 

5.1.3       Slumpmässig

Slumpmässig uppspelning innebär att skivans delar kommer att spelas upp helt slumpmässigt. Detta passar förstås inte en bok, men kan vara användbart när musik spelas upp.

5.2          Överhoppningsbara element

En Daisybok kan innehålla överhoppningsbara element. Denna meny används för att välja om de skall spelas upp eller inte. Den första menyraden är ”alla”. Bland valen för ”alla” finns anpassa. Om ”anpassa” väljs kan de olika överhoppningsbara elementen ställas in var för sig, annars gäller inställningen för ”alla”.

 

”Start” används för normalvärdet, vilket betyder att elementet läses. ”Hoppa” används för att välja att elementet skall hoppas över vid läsning. 

6.   Lyssna på musik-CD eller en MP3-skiva

Det går att lyssna på fler sorters CD-skivor än Daisyböcker i Victor. Vanliga musik CD-skivor (CDDA) går att spela lika väl som CD-skivor med MP3-filer.

OBS: När en musik-CD-skiva spelas går det bara att förflytta sig mellan de olika spåren (låtarna) på skivan.

6.1          Talmeddelanden

När en MP3-skiva sätts in i spelaren kommer spelaren att säga ”Annat ljud, katalog x fil y”, där x är antalet kataloger eller mappar på skivan och y är antalet spelbara filer på skivan. Både vanliga musik-CD-skivor och MP3-skivor kategoriseras av spelaren som ”annat ljud”. Även i boklistan kommer skivan att kallas ”annat ljud”.

6.2          Knapparnas funktion på andra CD-skivor än Daisyböcker

Navigation: Pil-höger och pil-vänster används för att gå mellan de olika filerna i en katalog på en MP3-skiva. När man kommit till den sista eller första filen i en katalog används pil-höger resp pil-vänster för att gå till nästa eller föregående katalog.

Uppspelning: När spelningen startats med Start/Stopp kommer avspelningen att fortsätta med nästa fil när en fil spelats färdigt och avslutas först när sista filen spelats.

Informationsknappen, tangent 0 ger följande information:

 

·         Antal filer och mappar på aktuell skiva

·         Total speltid

·         Spelad tid

·         Återstående speltid

·         Antal bokmärken

·         Batteridrift eller ansluten till nätspänning

·         Modellnummer, mjukvarans versionsnummer, eventuella egendefinierade tangenter och spelarens serienummer

 

 

7.   Byte av batteri

 

Nya batterier kan köpas av Aviris.

 

7.1          Ta bort det gamla batteriet

 

1.      Placera Victor Classic framför dig och vänd den upp-och-ner så att spelarens baksida hamnar närmast dig. Handtaget kommer då att peka mot vänster.

2.      Sök reda på batteriluckan, tre horisontella linjer markerar luckans mitt. På luckans vänstra sida finns en skruv.

3.      Använd en vanlig skruvmejsel och skruva upp skruven. Håll sen spelaren stadigt med ena handen och använd den andra handens tumme för att pressa luckan mot dig med hjälp av de tre strecken. Fäll upp luckan och dra försiktigt i det band som sitter under batteriet så att det lossnar. Ta ur batteriet.

 

7.2          Sätt in nytt batteri

 

Batteriet kan bara sättas in på ett sätt. Det ska inte gå att sätta in det fel.

 

Se till att tygbandet hamnar under batteriet för att underlätta nästa batteribyte (bandet skall peka mot dig). Det finns en utbuktning på höger sida av batteriet för att det inte skall gå att sätta in fel väg. Det finns tre kontakter på batteriet, två skall vara till vänster om bandet och en till höger om bandet.

 

Sätt fast skruven när luckan stängts.

 

Ladda upp det nya batteriet fullt och töm det sen helt och hållet. Upprepa denna procedur 3 – 4 gånger för att batteriet skall ge full kapacitet!

 

 

8.   Vanliga frågor

8.1          Struktur i boken

 1. Varför finns det olika nivåer i olika böcker när pil-upp och pil-ner trycks?

Det är den som producerar boken som lägger in nivåerna. Det finns tyvärr många böcker som inte använder möjligheten att dela in boken i olika nivåer, medan andra producenter lagt ner mycket arbete på att göra en lättmanövrerad bok med många nivåer. Nivå 1 är ofta kapitel och nivå 2 ofta underrubriker. Fras finns alltid. Att hoppa till sida fungerar heller inte alltid. Även sidorna måste läggas in av producenten av boken. Är inte detta gjort finns inga sidor att gå till.

 1. Hur vet jag vilka nivåer som finns inlagda i en bok?

 

Det enklaste sättet är att trycka på pil-upp och pil-ner och höra vilka nivåer som finns. Många producenter läser in information om boken och där framgår oftast vilka nivåer som används och om t.ex. nivå 1 är kapitel.

 

 1. Hur hoppar jag till bokens början eller slut?

 

Det läggs automatiskt bokmärken i bokens början och slut. Hoppa till dessa bokmärken genom att trycka på bokmärkesknappen och sen trycka på pil-vänster eller pil-höger tills spelaren läser ”början av boken” eller ”slutet av boken”.

8.2          Batteridrift och batteriladdning

 

 1. Hur lång tid tar det att ladda batteriet och hur lång tid kan man läsa på en batteriladdning?

 

Det tar upp till 4 timmar att ladda batteriet fullt och då kan man läsa i c:a 10 timmar. Denna förväntade speltid på 10 timmar kan minskas:

·         Om spelaren har laddats mindre än 4 timmar.

·         Om man hoppar fram och tillbaka i boken mer än normalt. Om man gör det får CD-spelaren snurra mer än normalt och det tar ström.

·         Att spela upp vanliga CD-skivor eller MP3-skivor tar mer ström än daisyböcker.

·         Högre volym tar mer ström.

·         Hög avspelningshastighet tar mer ström.

·         Den omgivande temperaturen påverkar strömåtgången.

 1. Kan jag ladda batteriet medan jag läser en bok?

 

Ja, det går bra.

 1. Kan jag kontrollera att jag har satt in nätaggregatet ordentligt så att laddningen fungerar?

 

Kontakten för nätaggregatet finns på spelarens baksida, lite till vänster om mitten. När nätaggregatet ansluts och spelaren är påslagen hörs en ljudsignal som talar om att den laddas. Det går också att kontrollera att laddaren är korrekt ansluten genom att trycka på informationsknappen. Spelaren talar bland annat om att den är nätansluten (då laddas batteriet) eller att den använder batteridrift.

 1. Kan jag förstöra batteriet genom att ladda det för lite eller överladda det?

 

Nej. Victor Reader använder ett uppladdningsbart NiMH-batteri (Nickel Metal Hydride) av hög kvalité som inte behöver en fastställd laddningstid. Det kan inte överladdas och mår inte dåligt av att inte laddas fullt.

5.      Förstörs batteriet om nätkabeln alltid är inkopplad?

Nej. Rekommendationen är ändå att koppla ur nätaggregatet om spelaren inte skall användas på lång tid, t.ex. under semestern. Inte för att batteriet mår illa, utan för att det alltid kan bli strömspikar t.ex. vid åska, som kan skada nätaggregatet.

6.      Kan jag byta batteriet?

Ja. Nya batterier kan köpas av Aviris.

7.      Hur många gånger kan batteriet laddas innan det behöver bytas?

Specifikationen för batteriet är 500 laddningscykler. Efter detta kan det fortfarande användas, men laddningskapaciteten går ner. När batteriet inte längre kan laddas skall det bytas.

8.      Vad ska man göra om spelaren inte skall användas under en längre tid?

Batteriet bör alltid vara fulladdat om spelaren skall ställas undan. Om man skall ställa undan spelaren i mer än 3 månader bör batteriet laddas fullt och sen plockas ur spelaren. Spelaren bör förvaras i rumstemperatur (20 – 35 grader) och inte för fuktigt (5 – 90% luftfuktighet).  

8.3          CD-skivor

 1. Vad skall jag göra om en skiva fastnat I spelaren?

 

Börja med att slå av spelaren, slå på den igen och sen trycka på mata ut-knappen. Om påslagsknappen inte verkar fungera (inget pip hörs), håll den inne i 10 sekunder och släpp den sen. Håll därefter mata-ut-knappen intryckt när spelaren slås på. Fortsätt hålla inne mata-ut-knappen till spelaren säger ”Välkommen till Victor…”. Nu skall skivan komma ut.

 1. Kan jag skada spelaren genom att sätta in en CD-skiva upp-och-ner?

 

Nej. Spelaren kommer bara att mata ut skivan.

 1. Varför låter det om spelaren med några minuters mellanrum?

 

Det är normala ljud från CD-spelaren. Spelaren läser information från skivan i omgångar och sparar den i det interna minnet. När ny information skall hämtas från skivan skall den först startas för att den skall kunna läsas. När informationen hämtats stannar CD-skivan för att spara ström och göra spelaren ljudlös tills nästa gång information skall hämtas. Samma ljud kommer att höras om man hoppar till ett nytt ställe i boken genom att trycka på någon piltangent eller genom att gå till ett bokmärke.

 1. Vad skall jag göra om spelaren slutar att spela upp en skiva?

 

Om en skiva är av dålig kvalité, är smutsig eller repig så är det vanligast att den går att spela ändå, alternativt så kan den inte alls spelas. Det finns undantag där en del av skivan kan spelas. Om detta händer, eller skivan inte alls kan spelas så ta ur skivan och rengör den. Använd en mjuk trasa och torka den längs efter (inga cirkulerande rörelser).

 1. Behöver lasern i CD-spelaren rengöras?

 

Nej. Den typ av spelare som används i Victor behöver inte rengöras.

 1. Kan jag märka CD-skivor med punktskrift eller andra etiketter?

 

Nej. En etikett på skivan kan göra att balansen påverkas och detta sliter på CD-spelaren. Det finns också en risk för att etiketten lossnar och allvarligt skadar CD-spelaren. Ta bort alla eventuella etiketter som sitter på CD-skivor du får!

 1. Varför kommer meddelandet “Var god vänta” ibland, även om det finns en CD i spelaren?

 

Detta kan hända om man trycker en tangent alltför tidigt efter att en CD satts in eller spelaren slagits på. Spelaren behöver en stund på sig för att få en överblick av skivan och läsa in Daisystrukturen. Vänta tills bokens titel lästs upp efter att en ny skiva satts in eller spelaren slagits på innan någon tangent trycks.

 1. Vad menas med meddelandet “Ingen bok på skivan”?

 

Det betyder att spelaren inte känner igen skivans format. Victor kan läsa Daisyböcker, MP3-skivor och vanliga musik-CD-skivor (CDDA).

 1. Vad betyder meddelandet “Ljudformatet stöds inte”?

 

Det betyder att själva ljudfilerna inte kan läsas av spelaren, trots att Daisyformatet kan vara korrekt. Om detta händer, ta kontakt med Aviris, för vidare undersökning av skivan.

 1. Kan spelaren skadas av repiga CD-skivor?

 

Nej. Linsen på CD-spelarens laser kommer aldrig i direkt kontakt med skivan och kan därför inte skadas av skivan. Skivan slits därför inte heller av att spelas.

8.4          Allmänt

 1. Vad skall jag göra om påslagsknappen inte fungerar?

 

Om inget pip hörs när påslagsknappen trycks så se först och främst till att koppla spelaren till nätspänning. Om problemet kvarstår, tryck och håll inne påslagsknappen i 10 sekunder. Spelaren återstartas då. Slå därefter på den igen.

 1. Kan det interna programmet i spelaren uppdateras?

 

Ja. När HumanWare gör nya versioner av programvaran I spelaren kan den enkelt installeras i spelaren. Det görs genom att en speciell skiva sätts i spelaren. Denna skiva uppdaterar automatiskt programmet. Skivor finns tillgängliga hos Aviris.

 1. Behöver jag radera bokmärken för att spara minnesplats?

 

Nej. Spelaren kan lagra over 1500 bokmärken spridda i ett stort antal böcker. Om man skulle gå över denna gräns så raderas de bokmärken som används mest sällan och ersätts med de nya. Bokmärken behöver därför bara raderas om man verkligen vill radera dem, t.ex. om spelaren skall användas av en ny brukare.

 1. Varför fungerar inte volymkontrollen när jag använder hörlurar?

 

Volymkontrollen fungerar även när man använder hörlurar, om man använder rätt uttag. Det finns två uttag, en line-utgång, avsedd för andra apparater, såsom förstärkare eller bandspelare, och en avsedd för hörlurar. Line-uttaget har fast volym (kan inte ändras). Uttaget för hörlurar finns närmast dig på spelarens högra sida. 

 1. Vad används fjärrstyrningsutgången till?

 

Till denna utgång kan en strömbrytare (oftast en pedal) med 2.5 mm standardkontakt anslutas och denna strömbrytare kan då användas istället för Start/stopp-tangenten på spelaren. Även bakåtspolning kan göras genom att hålla strömbrytaren intryckt.

9.   Tekniska uppgifter

 

 

 

DAISY NISO Z39.86 2002

 

 

 

·         Batteritid:                                 10 timmar kontinuerlig lyssning på Daisybok med MP3-komprimering

 

·         Miljökrav:                                  Omgivande temperatur vid användning: +10 - +40 grader

Lagringstemperatur: -20 - +35 grader

Luftfuktighet (ingen kondensation): 5 - 90%

 

·         Nätaggregat:                             Det medlevererade nätaggregatet är avsett för användning i Finland.

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, var god kontakta:

 

                                                          

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus)

PL 31, 00030 IIRIS

Puh. (09) 3960 4700

Faksi (09) 3960 4310

Internet: www.aviris.fi

Email: aviris@nkl.fi