Victor Reader Wave

Daisy-kuuntelulaite

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Victor Reader Wave -laitteen aloitusohje

 

 

Tästä alkaa aivan uudenlaisen digitaalisten äänikirjojen kuuntelulaitteen Victor Reader Waven aloitusohje. Tulet huomaamaan, että Victor Reader Waven avulla voit liikkua helposti kirjan rakenteessa ja etsiä haluamasi tiedon nopeasti. Victor Reader Wave soveltuu hyvin erityisesti heikkonäköisille sekä käyttäjille, joilla on oppimisvaikeuksia. Laitteen näyttöä voi käyttää täydentämään kirjan tietojen tarkasteluun, kirjassa siirtymiseen ja muihin toimintoihin liittyviä ääniviestejä..

 

Tämä aloitusohjeen CD-versio on tallennettu DAISY-muotoon ja se käynnistyy automaattisesti, kun CD-levy asetetaan laitteeseen.

 

Victor Reader Wave on valmis käytettäväksi heti pakkauksen avaamisen jälkeen. Laitteen ladattavat akut on asennettu siihen valmiiksi. Akkujen lataaminen tapahtuu yksinkertaisesti liittämällä laite sähköpistokkeeseen. Verkkomuuntajan toinen pää kytketään laitteen oikean sivun takaosassa olevaan liittimeen ja toinen pää sähköpistokkeeseen. Huomioi, että akut latautuvat vain kun laitteesta on sammutettu virta ja se on kytkettynä sähköpistokkeeseen. Akkujen lataaminen täyteen kestää neljästä kahdeksaan tuntia. Akkuja ei saa jättää latautumaan yli 24 tunnin ajaksi. Huomioi, että laite sulkeutuu, jos se irrotetaan sähköpistokkeesta toiston aikana, vaikka siinä on myös akut. Laitteen voi tällöin käynnistää uudelleen painamalla virtapainiketta.

 

Tämä johdanto tarjoaa perustiedot, joilla pääsee Victor Reader Waven käytön alkuun. Kuulet aluksi kuvauksen laitteen ulkoisista ominaisuuksista. Sen jälkeen kerrotaan Victor Reader Waven Tiedot-toiminnosta sekä siitä, kuinka toiston äänenvoimakkuutta ja nopeutta muutetaan.

 

Tästä alkavat varsinaiset ohjeet.

 

Aseta aluksi Victor Reader Wave suoraan eteesi. Etsi sen jälkeen laitteen päällä oleva kaksoiskohoviiva ja sijoita laite siten, että kaksoisviiva on kello kahdentoista kohdalla. Victor Reader Waveen tutustuminen voi alkaa.

 

Wavessa on 20 painiketta, Niistä 12 on neljässä kolmen painikkeen rivissä, jotka sijaitsevat laitteen nestekidenäytön alapuolella. Näitä painikkeita kutsutaan numeronäppäimiksi, ja niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4 – Numeronäppäinten toiminnot. Loput 8 painiketta on aseteltu puoliympyrään kellotaulun alaosan mukaisesti. Näiden painikkeiden toiminnoista kerrotaan osassa 2 – Perustoiminnot ja osassa 3 – Hallintapainikkeet. Nämä 8 painiketta on jaettu kolmeen ryhmään, jotka on erotettu toisistaan yksittäisellä kohoviivalla.

 

Ensimmäinen ryhmä sisältää kolme painiketta: ensimmäinen on kello kahdessa sijaitseva soikea painike, joka toimii laitteen Virtapainikkeena. Laite käynnistetään tai sammutetaan painamalla ja pitämällä painettuna tätä painiketta. Saman painikkeen kautta muutetaan myös äänenvoimakkuutta ja toistonopeutta.  Toinen ryhmän painikkeista on ylöspäin osoittavalla nuolella merkitty Ylös-painike, joka sijaitsee kello kolmessa. Kolmantena on alaspäin osoittavalla nuolella merkitty Alas-painike, joka sijaitsee kello neljässä. Ylös- ja Alas-painikkeilla voi lisätä tai vähentää toiston äänenvoimakkuutta tai nopeutta riippuen Äänenvoimakkuus/Toistonopeus-painikkeella tehdystä valinnasta.

 

Toinen kolmen painikkeen ryhmä sisältää Kelaa eteenpäin-, Toista-Pysäytä- ja Kelaa taaksepäin -painikkeet. Ne vastaavat kellotaulun numeroita neljä, viisi ja kuusi. Kelaa eteenpäin -painike on merkitty oikealle osoittavalla nuolella, Toista/Pysäytä suorakulmiolla ja Kelaa taaksepäin vasemmalle osoittavalla nuolella.

 

Kolmas ryhmä sisältää Siirry sivulle- ja Kirjanmerkki-painikkeet. Kello yhdeksässä sijaitsevan neliömäisen Siirry sivulle -painikkeen voi tunnistaa myös siihen merkitystä kirjan sivua esittävästä kuvasta. Timantin muotoinen kello kahdeksassa sijaitseva Kirjanmerkki-painike on puolestaan merkitty väkästä muistuttavalla valintamerkin kuvalla.

 

 

Victor Reader Waven oikealla sivulla on kolme liitintä, yksi portti sekä lukkokytkin. Takaa eteenpäin lueteltuna ensimmäistä liitintä käytetään liittämään laite verkkovirtaan sen muuntajan avulla. Toisena on linjaliitin, jonka avulla laite voidaan kytkeä esimerkiksi kotistereoihin. Seuraavana olevalle neliömäiselle portille ei tässä mallissa ole käyttöä. Tämän portin vieressä on liitin kuulokkeita tai ulkoisia kaiuttimia varten. Etummaisena oleva kytkin toimii näppäinlukkona; kaikki laitteen painikkeet lukitaan siirtämällä liukukytkintä laitteen takaosaa kohti ja vapautetaan siirtämällä liukukytkintä kohti sen etuosaa.

 

Laitteen edessä on painike, joka avaa CD-aseman kannen.

 

Laitteen pohjassa sijaitsevat sen ladattavat akut. Huomioi, että Victor Reader Wavessa voi käyttää myös tavallisia kodinkoneliikkeistä saatavia ladattavia AA-akkuja, mutta laitteella voi ladata vain sen valmistajan toimittamia akkuja. Tästä huolimatta laitteen voi kytkeä verkkovirtaan myös silloin kun siinä käytetään muita kuin valmistajan toimittamia akkuja, sillä laitteen lataustoiminto kytkeytyy tällöin automaattisesti pois päältä. Aseta akut paikalleen siten, että niiden tasainen pää tulee paristokotelossa olevaa jousta vasten.. 

 

Laitteen ulkoisten ominaisuuksien kuvaus päättyy tähän. Seuraavaksi kerrotaan, kuinka Victor Reader Wavea käytetään.

 

Victor Reader Wave käynnistetään painamalla soikeaa Virtapainiketta, joka sijaitsee kello kahdessa. Laitteen nestekidenäytöllä esitetään valmistajan logo, soittimen nimi Wave sekä laitteen sisäisen ohjelmiston versionumero. Tämän jälkeen kuuluu tervetuloviesti ja kirjan nimi tai ilmoitus EI LEVYÄ, mikäli cd-asema on tyhjä.

 

Jos asemassa ei ole CD-levyä, laitetta voi käyttää ainoastaan Painikkeiden kuvaus -tilassa.

 

Victor Reader Wave sammutetaan painamalla ja pitämällä painettuna virtapainiketta.  Victorin näytölle tulee teksti SULJETAAN ja laite antaa äänimerkin ennen virran sammumista.

 

Tutustumme seuraavaksi Tiedot-toimintoon. Sen avulla voi milloin tahansa tarkistaa, missä kirjan kohdassa kulloinkin on. Toiminto tarjoaa myös muita tietoja itse kirjasta sekä Victor Reader Wavesta. Toimintoa käytetään painamalla Tiedot-painiketta (painike 0), kunnes kuuluu ”Tiedot”. Haluttu tieto saadaan tämän jälkeen käyttämällä Edellinen elementti- (painike 4) ja Seuraava elementti (painike 6) -painikkeita.

 

Seuraavaksi kerrotaan, kuinka äänenvoimakkuutta ja toistonopeutta muutetaan. Laitteen käynnistyessä voimakkuudelle ja nopeudelle asetetaan tietyt oletusarvot. Kun Victor Readeriin on käynnistetty, laitteen Virtapainike muuttuu Äänenvoimakkuus/Toistonopeus-painikkeeksi. Äänenvoimakkuutta muutetaan painamalla Äänenvoimakkuus/Toistonopeus-painiketta, kunnes kuulet “äänenvoimakkuus”. Sopiva äänenvoimakkuus valitaan kello kolmessa ja neljässä sijaitsevilla Ylös- ja Alas-painikkeilla. Toistonopeutta voi muuttaa painamalla kello kahdessa olevaa  Äänenvoimakkuus/Toistonopeus-painiketta, kunnes kuulet “toistonopeus”. Valitse sopiva nopeus kello kolmessa ja neljässä olevilla Ylös- ja Alas-painikkeilla).

 

Voit käyttää Victor Reader Wavea myös MP3- ja CD-äänilevyjen kuuntelemisen. Yksityiskohtaisempaa tietoa laitteen ominaisuuksista saa jäljempänä olevasta käyttöoppaasta, jonka toisto alkaa hetken kuluttua. Jatkossa voit ohittaa aloitusohjeen ja siirtyä suoraan CD-levyllä olevaan käyttöoppaaseen painamalla Seuraava elementti -painiketta (numeronäppäimistön painike 6).

 

Olemme saapuneet Victor Reader Waven aloitusohjeen loppuun. Aviris toivoo sinun viihtyvän laitteen parissa entistä paremmin opittuasi hyödyntämään sen kaikkia ominaisuuksia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöopas

 

 

 

 

 

 

 

 


Tietoja Victor Reader Wavesta

 

HumanWare esittelee ylpeänä monipuolisen digitaalisten äänikirjojen kuuntelulaitteen Victor Reader Wave.

 

Victor Reader Wave on suunniteltu niin yksityiskohtaisesti jäsenneltyjen kirjojen, kuten tieto- ja oppikirjojen, käyttöä varten kuin vapaa-ajan lukuhetkiin. Sen avulla voi siirtyä helposti kirjan rakenteen osasta toiseen ja löytää haluamansa tiedon nopeasti.

 

Laitteen helppokäyttöisten toimintojen ansiosta halutulle sivulle tai itse asetettuun kirjanmerkkiin siirtyminen käy vaivattomasti samoin kuin kirjan eri osien välillä siirtyminen.

 

Toivomme sinulle miellyttäviä hetkiä digitaalisten äänikirjojen kuuntelulaitteemme parissa!

 

 

 

 

 

 

 

©Copyright 2005. Kaikki oikeudet pidätetään, Technologies HumanWare Canada Inc.

 

Tämän ohjekirjan tekijänoikeudet omistaa Technologies HumanWare Canada Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien nojalla tätä ohjekirjaa ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Technologies HumanWare Canada Inc:in myöntämää kirjallista lupaa.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sisällysluettelo

 

1.     Yleistä Victor Reader Wavesta. 7

1.1       Laitteen purkaminen pakkauksesta. 7

1.2       Victor Reader Wave -laitteen ulkoiset ominaisuudet. 8

1.3       Virran kytkeminen laitteeseen ja sen sammuttaminen. 10

1.4       Akut. 10

2.     Perustoiminnot. 11

2.1       Toista – Pysäytä. 11

2.2       Kelaa taaksepäin tai eteenpäin. 11

2.3       Painikkeiden kuvaus. 11

2.4       Toiminnon peruuttaminen. 11

3.     Hallintapainikkeet. 12

3.1       Äänenvoimakkuuden muuttaminen. 12

3.2       Toistonopeuden muuttaminen. 12

4.     Numeronäppäinten toiminnot. 13

4.1       Numeronäppäinten kuvaus. 13

4.2       Siirtymisnäppäimet. 13

4.3       Siirtymistason valitseminen — Näppäimet 2 ja 8. 13

4.4       Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan elementtiin — näppäimet 4 ja 6. 13

4.5       Kirjaluettelo — Näppäin 1. 14

4.6       Missä olen? — Painike 5. 14

4.7       Unitoiminto — Painike 9. 14

4.8       Vahvista ja peruuta — Ruutu (#) ja tähti (*) -näppäimet. 14

4.9       Tiedot — Näppäin 0. 14

5.     Lisäominaisuudet. 16

5.1       Siirry sivulle. 16

5.2       Siirry otsikkoon. 16

5.3       Kirjanmerkit. 16

6.     MP3-cd-levyjen kuuntelu. 19

6.1       Toiminnot. 19

7.     Tekniset tiedot. 20

8.     Sanasto.. 21

1.  Yleistä Victor Reader Wavesta

 

1.1      Laitteen purkaminen pakkauksesta

 

Victor Reader Waven pakkaukseen sisältyy: 

 

§         Digitaalisten äänikirjojen kuuntelulaite Victor Reader Wave

§         Verkkolaite ja kaksi ladattavaa akkua (valmiiksi asennettuina)

§         DAISY-muodossa oleva CD-levy, joka sisältää laitteen aloitusohjeen ja käyttöoppaan

§         Pikaopas

§         Kuulokkeet

§         Kantokotelo

 

Jos pakkauksen sisältö ei vastaa edellä olevaa luetteloa, ota yhteyttä laitteen maahantuojaan:

 

 

 

Aviris

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Postiosoite: PL 31, 00030 IIRIS

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Helsinki

Puhelin:  (09) 3960 4700

Faksi: (09) 3960 4310

Sähköposti: aviris@nkl.fi

Internet:www.aviris.fi


 

1.2       Victor Reader Wave -laitteen ulkoiset ominaisuudet

 

Aseta aluksi Victor Reader Wave suoraan eteesi. Etsi sen jälkeen laitteen päällä oleva kaksoiskohoviiva ja sijoita laite siten, että kaksoisviiva on kello kahdentoista kohdalla. Victor Reader Waveen tutustuminen voi alkaa.

 


 

1.2.1        Nestekidenäyttö

 

Taustavalaistu nestekidenäyttö sijaitsee heti kaksoiskohoviivan alapuolella. Nestekidenäytön tekstit täydentävät laitteen antamia ääniviestejä, minkä lisäksi näytöllä esitetään kulloinkin toistettavana olevan elementin nimi seuraavasti:

 

Rivit 1 ja 2   : Akkujen, äänenvoimakkuuden ja toistonopeuden kuvakkeet.

Rivit 3 ja 4   : Kirjan nimi

Rivit 5 ja 6   : Osan otsikko

Rivi 7          : Toiminto

Rivi 8          : Valinta tai arvo

 

Toiston aikana riveillä 7 ja 8 esitetään palkki, joka osoittaa, mitä kirjan kohtaa kulloinkin luetaan.

 

HUOMAA:

Näytön taustavalo sammuu virran säästämiseksi 15 sekunnin kuluttua, jollei mitään laitteen painikkeista käytetä. Valo syttyy uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta.

 

 

 

 

 

1.2.2        Laitteen yläpinta

 

Aseta Victor Reader Wave suoraan eteesi. Etsi sen jälkeen laitteen päällä oleva kaksoiskohoviiva ja sijoita laite siten, että kaksoisviiva on kello kahdentoista kohdalla.

 

Wavessa on 20 painiketta, Niistä 12 on neljässä kolmen painikkeen rivissä, jotka sijaitsevat laitteen nestekidenäytön alapuolella. Näitä painikkeita kutsutaan numeronäppäimiksi, ja niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4 – Numeronäppäinten toiminnot. Loput 8 painiketta on aseteltu puoliympyrään kellotaulun alaosan mukaisesti. Näiden painikkeiden toiminnoista kerrotaan osassa 2 – Perustoiminnot ja osassa 3 – Hallintapainikkeet. Nämä 8 painiketta on jaettu kolmeen ryhmään, jotka on erotettu toisistaan yksittäisellä kohoviivalla.

 

q       Ensimmäinen ryhmä sisältää kolme painiketta: ensimmäinen on kello kahdessa sijaitseva soikea painike, joka toimii laitteen Virtapainikkeena. Laite käynnistetään tai sammutetaan painamalla ja pitämällä painettuna tätä painiketta. Samalla painikkeella muutetaan myös äänenvoimakkuutta ja toistonopeutta.  Toinen ryhmän painikkeista on ylöspäin osoittavalla nuolella merkitty Ylös-painike, joka sijaitsee kello kolmessa. Kolmantena on alaspäin osoittavalla nuolella merkitty Alas-painike, joka sijaitsee kello neljässä. Yläs- ja Alas-painikkeilla voi lisätä tai vähentää toiston äänenvoimakkuutta tai nopeutta riippuen Äänenvoimakkuus/Toistonopeus-painikkeella tehdystä valinnasta.

 

q       Toinen kolmen painikkeen ryhmä sisältää Kelaa eteenpäin-, Toista-Pysäytä- ja Kelaa taaksepäin -painikkeet. Ne vastaavat kellotaulun numeroita neljä, viisi ja kuusi. Kelaa eteenpäin -painike on merkitty oikealle osoittavalla nuolella, Toista/Pysäytä suorakulmiolla ja Kelaa taaksepäin vasemmalle osoittavalla nuolella.

 

q       Kolmas ryhmä sisältää Siirry sivulle- ja Kirjanmerkki-painikkeet. Kello yhdeksässä sijaitsevan neliömäisen Siirry sivulle -painikkeen voi tunnistaa myös siihen merkitystä kirjan sivua esittävästä kuvasta. Timantin muotoinen kello kahdeksassa sijaitseva Kirjanmerkki-painike on puolestaan merkitty väkästä muistuttavalla valintamerkin kuvalla.

 

1.2.3        Laitteen oikea sivu

 

q       Victor Reader Waven oikealla sivulla on kolme liitintä, yksi portti sekä lukkokytkin. Takaa eteenpäin lueteltuna ensimmäistä liitintä käytetään liittämään laite verkkovirtaan sen muuntajan avulla. Toisena on linjaliitin, jonka avulla laite voidaan liittää esimerkiksi kotistereoihin. Seuraavana olevalle neliömäiselle portille ei tässä mallissa ole käyttöä. Tämän portin vieressä on liitin kuulokkeita tai ulkoisia kaiuttimia varten. Etummaisena oleva kytkin toimii näppäinlukkona; kaikki laitteen painikkeet lukitaan siirtämällä liukukytkintä laitteen takaosaa kohti ja vapautetaan siirtämällä liukukytkintä kohti sen etuosaa.

 

1.2.4        Laitteen etupaneeli

 

q       Laitteen edessä on painike, joka avaa CD-aseman kannen.

 

1.2.5        Laitteen pohja

 

q       Laitteen pohjassa sijaitsevat sen ladattavat akut. Huomioi, että Victor Reader Wavessa voi käyttää myös tavallisia kodinkoneliikkeistä saatavia ladattavia AA-akkuja, mutta laitteella voi ladata vain sen valmistajan toimittamia akkuja. Tästä huolimatta laitteen voi kytkeä verkkovirtaan myös silloin kun siinä käytetään muita kuin sen valmistajan toimittamia akkuja, sillä laitteen lataustoiminto kytkeytyy tällöin automaattisesti pois päältä. Aseta akut paikalleen siten, että niiden tasainen pää tulee paristokotelossa olevaa jousta vasten. 

 

1.3      Virran kytkeminen laitteeseen ja sen sammuttaminen

 

q       Victor Reader Wave käynnistetään painamalla ja pitämällä painettuna (vähintään sekunnin ajan) soikeaa Virtapainiketta, joka sijaitsee kello kahdessa.  Laitteen nestekidenäytöllä esitetään valmistajan logo, soittimen nimi Wave sekä laitteen sisäisen ohjelmiston versionumero. Tämän jälkeen kuulet tervetuloviestin ja kuunneltavana olevan kirjan nimen.

 

q       Victor Reader Wave sammutetaan painamalla ja pitämällä painettuna virtapainiketta.  Victorin näytölle tulee teksti SULJETAAN ja laite antaa äänimerkin ennen virran sammumista.

 

HUOMAA:

Victor Reader sammuu virran säästämiseksi itsestään, jos laitetta ei käytetä kahteen minuuttiin.

 

1.4      Akut

 

Wavea voi käyttää kahdella pakkaukseen sisältyvällä ladattavaa AA-akkua tai kahdella AA-alkaliparistolla. Akkujen käyttöaika täydellä latauksella on 7–9 tuntia, kun toistetaan DAISY-äänikirjoja. Käyttöaika voi olla kuitenkin tätä lyhyempi, jos kirjan osien välillä liikutaan tavallista runsaammin tai laitteella toistetaan muita kuin DAISY-muodossa olevia CD-levyjä.

 

HUOMAA:

Laitteen akut latautuvat vain kun laitteesta on sammutettu virta ja se on kytkettynä sähköpistokkeeseen.

 

HUOMAA:

Laite sulkeutuu, jos se irrotetaan sähköpistokkeesta toiston aikana, vaikka siinä on myös akut. Laitteen voi tällöin käynnistää uudelleen painamalla virtapainiketta.

 

 

2.    Perustoiminnot

 

2.1      Toista – Pysäytä

 

q       Kirjan toisto aloitetaan painamalla Toista/Pysäytä-painiketta.

 

q       Kirjan toisto lopetetaan painamalla uudelleen Toista/Pysäytä-painiketta.

 

2.2       Kelaa taaksepäin tai eteenpäin

 

Näiden painikkeiden avulla voi siirtyä nopeasti taakse- tai eteenpäin.

 

q       Paina ja pidä painettuna Kelaa taaksepäin- tai Kelaa eteenpäin -painiketta, kunnes haluttu kirjan kohta löytyy ja vapauta painike.

 

2.3      Painikkeiden kuvaus

 

Tämä toiminto kertoo käyttäjälle kunkin Victor Reader Waven painikkeen käyttötarkoituksen. 

 

q       Painikkeiden kuvaus -tilaan siirrytään automaattisesti, jos laite käynnistetään siten, ettei CD-asemassa ole levyä.

 

q       Voit tarkistaa minkä tahansa painikkeen käyttötarkoituksen laitteen ollessa Painikkeiden kuvaus -tilassa.

 

HUOMAA:

Painikkeiden kuvaus on ainoa toiminto, jota Wavessa voi käyttää silloin kun CD-asemassa ei ole levyä.

 

2.4      Toiminnon peruuttaminen

 

q       Voit peruuttaa käynnissä olevan toiminnon painamalla  Tähti (*) -painiketta.

 

3.   Hallintapainikkeet

 

Victorin käynnistämisen jälkeen sen Virtapainike muuttuu Äänenvoimakkuus/Toistonopeus-painikkeeksi. Sen painaminen vaihtaa painikkeen toimintoa äänenvoimakkuuden ja toistonopeuden välillä. Victor ilmoittaa käytössä olevan valinnan ääniviestillä ja laitteen näytöllä. Haluttu nopeus tai voimakkuus valitaan tämän jälkeen Ylös- ja Alas-painikkeita painamalla..

 

3.1      Äänenvoimakkuuden muuttaminen

 

q       Paina Äänenvoimakkuus/Toistonopeus-painiketta kunnes kuulet “äänenvoimakkuus”.

 

q       Valitse sopiva äänenvoimakkuus arvojen 1 ja 10 väliltä painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.

 

3.2      Toistonopeuden muuttaminen

 

q       Paina Äänenvoimakkuus/Toistonopeus-painiketta kunnes kuulet “toistonopeus”.

 

q       Valitse sopiva nopeus arvojen -5 ja 10 väliltä painamalla Ylös- tai Alas-painiketta

 

q       Voit palauttaa toistonopeuden alkuperäiseksi pitämällä Ylös- tai Alas-painiketta painettuna, kunnes laite antaa äänimerkin.

 

 

 

 

 

 

 

4.    Numeronäppäinten toiminnot

 

4.1      Numeronäppäinten kuvaus

 

Rivi yksi:          1: Kirjaluettelo               2: Siirtymisnäppäin                   3: Ei käytössä

 

Rivi kaksi:        4: Taaksepäin               5: Missä olen?                          6: Eteenpäin

 

Rivi kolme:      7: Ei käytössä              8: Siirtymisnäppäin                   9: Unitoiminto

 

Rivi neljä:        *: Peruuta                     0: Tiedot                                   #: Vahvista

 

 

4.2      Siirtymisnäppäimet

 

Näppäimet 2, 4, 6 ja 8 ovat Victor Readerin siirtymisnäppäimiä, joiden avulla voidaan siirtyä helposti kirjan rakenteen osasta toiseen.

 

Victor Reader Waven avulla voi liikkua lukujen, osioiden, sivujen, kappaleiden tai minkä tahansa muiden kirjan valmistajan määrittämien luetteloitujen elementtien välillä.

 

Aluksi valitaan taso, jossa halutaan liikkua (luku, sivu jne.), käyttämällä näppäimiä 2 ja 8.  Näppäimillä 4 ja 6 voi sen jälkeen siirtyä edelliseen tai seuraavaan valitun tason elementtiin.

 

4.3      Siirtymistason valitseminen — Näppäimet 2 ja 8 

 

Victor Reader Wave tarjoaa täydellisen luettelon kuunneltavan kirjan sisältämistä siirtymistasoista. Luettelo on järjestetty hierarkkisesti siten, että ensin luetellaan kirjan luvut tai osiot, minkä jälkeen seuraavat tekstielementit, kuten sivut, kappaleet ja virkkeet (jos ne on luetteloitu). 

 

q       Paina näppäintä 2 tai 8, kunnes kuulet haluamasi siirtymistason. Laite valitsee automaattisesti viimeisimmän puhutun vaihtoehdon.

 

4.4      Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan elementtiin — näppäimet 4 ja 6

 

q       Näppäimellä 4 voi siirtyä taaksepäin ja näppäimellä 6 eteenpäin suhteessa valitun tason nykyiseen elementtiin.

 

HUOMAA:

Voit valita milloin tahansa toisen siirtymistason käyttämällä näppäimiä 2 tai 8.

 

HUOMAA:

Syötettäessä numeroarvoja (esimerkiksi Siirry sivulle -toiminnossa)nuolinäppäimet toimivat tavallisina numeronäppäiminä.


4.5      Kirjaluettelo — Näppäin 1

 

Kirjaluettelo-toiminto kertoo tietoja CD-levylle tallennetuista kirjoista.

 

q       Paina Kirjaluettelo-painiketta, painike 1.

 

q       Cd-levylle  tallennettujen kirjojen nimiä voi selata näppäimillä 4 ja 6.

 

q       Kun kuulet haluamasi kirjan nimen, valitse kirja painamalla Ruutu (#) -näppäintä. Voit painaa myös Toista-painiketta, jolloin kirjan toistaminen aloitetaan kohdasta, jossa se edellisellä kuuntelukerralla keskeytettiin.

 

4.6      Missä olen? — Painike 5

 

Missä olen? -näppäimen avulla voi milloin tahansa selvittää silloisen sijaintinsa kirjassa.  Victor ilmoittaa sivunumeron ja siirtymiselementin tason sekä kuunneltavana olevan osion otsikon.

 

 

4.7      Unitoiminto — Painike 9

 

Unitoiminto-näppäimen avulla voit asettaa ajan, jonka jälkeen laite sulkeutuu itsestään. 

 

q       Paina Unitoiminto-näppäintä (9). Victor ilmoittaa ensimmäisellä painalluksella “unitoiminto ei käytössä” eli unitoiminnolle ei ole asetettu viivettä. Seuraavat näppäimen painallukset asettavat 15, 30, 45 tai 60 minuutin viiveen, jonka jälkeen Victor sammuu itsestään. Seuraavalla painalluksella unitoiminto kytkeytyy pois päältä, ja viiveen voi halutessaan määrittää uudelleen.

 

q       Jos Unitoiminto-näppäintä painetaan viiveen asettamisen jälkeen, Victor ilmoittaa ajan, joka on jäljellä ennen laitteen sammumista.

 

4.8      Vahvista ja peruuta — Ruutu (#) ja tähti (*) -näppäimet

 

q       Ruutu (#) -näppäintä käytetään vahvistamaan valittu toiminto.

 

q       Tähti (*) -näppäimellä voi peruuttaa meneillään olevan toiminnon.

 

4.9       Tiedot — Näppäin 0

 

Tiedot-näppäin tarjoaa nopeasti monenlaista tietoa. Toiminto on käytettävissä ainoastaan kun laitteen CD-asemassa on levy. 

 

q       Paina Tiedot-näppäintä.  Victor Reader ilmoittaa kaikki saatavilla olevat tiedot.

tai

q       Paina Tiedot-näppäintä, näppäin 0.

 

q       Liiku eri tietojen välillä käyttäen näppäimiä 4 tai 6.

 

 

4.9.1        Käytettävissä olevat tiedot

 

q       Sivumäärä, jos kirjan sivut on luetteloitu.

q       Kirjan kokonaiskesto.

·          Kulunut aika.

·          Jäljellä oleva toistoaika.

·          Kirjaan asetettujen kirjanmerkkien määrä.

q       CD-levylle tallennettujen kirjojen määrä.

q       Käyttötila – akut vai verkkovirta käytössä.

q       Tietoja Victor Reader Wavesta.  Kertoo laitteen sarjanumeron ja ohjelmiston versionumeron.

 

5.    Lisäominaisuudet

           

5.1      Siirry sivulle

 

Siirry sivulle -toiminnon avulla voi siirtyä suoraan halutulle sivulle.

           

q       Paina Siirry sivulle -painiketta, joka sijaitsee ylimmäisenä vasemmalla olevassa näppäinryhmässä.

 

q       Syötä sivunumero. Victor toistaa syötetyn sivunumeron.

 

q       Vahvista valitulle sivulle siirtyminen painamalla Ruutu (#) -näppäintä. Sivulle siirtyminen ilmoitetaan vielä ääniviestillä, minkä lisäksi laitteen nestekidenäytöllä lukee  “Sivulle” ja valittu sivunumero. Voit myös painaa Toista-painiketta, jolloin Victor Reader alkaa toistaa kirjaa automaattisesti valitulta sivulta.

 

5.2      Siirry otsikkoon

Siirry otsikkoon -toiminnon ansiosta voit siirtyä myös suoraan haluamaasi kirjan otsikkoon. Ominaisuudesta on hyötyä erityisesti silloin kun kirjassa ei käytetä sivunumerointia. Esimerkiksi tiettyyn kirjan lukuun siirtyminen käy tällöin helposti siirtymällä luvun otsikkoon sen sijaan että siirtyisi kirjassa eteenpäin kappale kappaleelta.

 

q       Paina kaksi kertaa Siirry sivulle -painiketta, (Siirry sivulle- ja Siirry otsikkoon -toimintoihin siirrytään siis samalla painikkeella).

 

q       Syötä otsikon numero. Victor ilmoittaa annetun otsikon numeron.

 

q       Vahvista valittuun otsikkoon siirtyminen painamalla Ruutu (#) -näppäintä. Otsikkoon siirtyminen vahvistetaan vielä ääniviestillä, minkä lisäksi laitteen nestekidenäytöllä  lukee “Otsikkoon” ja valittu otsikon numero. Voit myös painaa Toista -painiketta, jolloin Victor Reader alkaa toistaa kirjaa automaattisesti valitusta otsikosta.

 

5.3      Kirjanmerkit

Kirjanmerkkien avulla voi merkitä haluamansa kohdan kirjasta ja palata siihen myöhemmin helposti. Samaan kirjaan voi käytännössä asettaa niin monta kirjanmerkkiä kuin haluaa.

 

Kirjanmerkki-painikkeen avulla voi lisätä tai poistaa kirjanmerkkejä, siirtyä asetettuihin kirjanmerkkeihin tai kuunnella luettelon niistä.

 

5.3.1        Kirjanmerkkiin siirtyminen

 

q       Paina vasemmalla olevan näppäinryhmän toisena sijaitsevaa Kirjanmerkki-painiketta kerran tai kunnes kuulet ”siirry kirjanmerkkiin”.

 

q       Syötä haluamasi kirjanmerkin numero.

 

q       Paina Ruutu (#) -näppäintä. Victor Reader siirtyy kirjanmerkkiin ja ilmoittaa sen numeron.  Voit painaa myös Toista/Pysäytä-painiketta, jolloin. Victor Reader siirtyy kirjanmerkkiin ja aloittaa toiston automaattisesti.

5.3.2        Kirjanmerkin lisääminen

 

q       Paina vasemmalla olevan näppäinryhmän toisena sijaitsevaa Kirjanmerkki-painiketta kaksi kertaa tai kunnes kuulet ”lisää kirjanmerkki”.

 

q       Syötä kirjanmerkille asetettava numero, joka voi olla väliltä 1–9998.

 

q       Vahvista valinta painamalla Ruutu (#) -näppäintä, jolloin kirjanmerkki tallennetaan laitteen muistiin.

 

HUOMAA:

Jos kirjanmerkin lisääminen vahvistetaan antamatta sille numeroa, Victor Reader asettaa sille automaattisesti ensimmäisen vapaana olevan numeron.

 

HUOMAA:

Jos kirjanmerkin numeroksi syötetään 9999, laite antaa virheilmoituksen. Kyseinen numero ei ole käytettävissä, sillä se on varattu kaikkien kirjanmerkkien poistamiseen. Lisäohjeita on saatavilla kohdassa Kirjanmerkkien poistaminen.

 

5.3.3        Kirjanmerkkien luettelo

 

q       Paina vasemmalla olevan näppäinryhmän toisena sijaitsevaa Kirjanmerkki-painiketta kolme kertaa tai kunnes kuulet ”kirjanmerkkien luettelo”.

 

q       Voit selata kirjanmerkkien luetteloa näppäimillä 4 ja 6. Jokaisen näppäimen painalluksen jälkeen kuulet seuraavan kirjanmerkin numeron, minkä jälkeen aloitetaan kirjan toisto.

 

q       Vahvista valinta painamalla Ruutu (#) -näppäintä, jolloin kirjan toisto jatkuu valitusta kohdasta.

 

q       Kirjanmerkkien luettelosta poistutaan painamalla Tähti (*) -näppäintä, jolloin Victor Reader palaa luetteloon siirtymistä edeltäneeseen tilaan.

 

HUOMAA:

Kun kirjanmerkkien luettelossa saavutaan “Kirjan alku” tai “Kirjan loppu” -kirjanhmerkkien kohdalle ja käyttäjä painaa Vahvista-näppäintä, Victor Reader antaa uudelleen ääniviestin “Kirjan alku” tai “Kirjan loppu” tehdyn valinnan vahvistamiseksi.

 

5.3.4        Kirjanmerkin poistaminen

 

q       Paina vasemmalla olevan näppäinryhmän toisena sijaitsevaa Kirjanmerkki-painiketta neljä kertaa tai kunnes kuulet ”poista kirjanmerkki”.

 

q       Syötä poistettavan kirjanmerkin numero.

 

q       Vahvista valinta painamalla Ruutu (#) -näppäintä. Jos syötettyä numeroa vastaavaa kirjanmerkkiä ei ole, Victor antaa virheilmoituksen ja palaa toimintoa edeltäneeseen tilaan.

 

 

5.3.4.1       Kaikkien kirjanmerkkien poistaminen

 

q       Kaikki saman kirjan kirjanmerkit voi poistaa kerralla painamalla ensin Kirjanmerkki-painiketta neljä kertaa tai kunnes kuulet ‘poista kirjanmerkki’. Paina sen jälkeen numeronäppäimistön näppäintä 9 neljä kertaa (eli syötä numero 9999). Vahvista lopuksi toimenpide painamalla Ruutu (#) -näppäintä.

6.   MP3-cd-levyjen kuuntelu

 

Victor Reader Wavella voi kuunnella myös MP3-muodossa cd-levylle tallennettua musiikkia ja MP3-muodossa olevia äänikirjoja.

 

q       Levyn toisto alkaa automaattisesti sen jälkeen kun se on asetettu soittimeen.

 

q       Laitteen nestekidenäytöllä esitetään toiston aikana seuraavat tiedot:

 

Rivi yksi                 : CD-levyn nimi tai kappaleen ja esittäjän nimi

Rivi kaksi    : Toistettavan tiedoston numero

Rivi kolme               : Seuraavan kappaleen ja sen esittäjän nimi

Rivi neljä                 : Toistettavan kappaleen alusta kulunut aika

 

6.1      Toiminnot

 

q       Äänenvoimakkuuden muuttaminen – (katso kohta 3.1)

 

q       Siirtyminen :Näppäimillä Vasen (4) ja Oikea (6) voi siirtyä edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

 

q       Missä olen? : Missä olen? -painikkeen avulla voi tarkistaa toistettavan tiedoston numeron ja kappaleen alusta kuluneen ajan.

 

q       Toista : Laite käyttää jatkuvaa toistotapaa, jossa Victor Reader siirtyy toistettavan kappaleen loppuessa seuraavaan, kunnes saavutaan toistoluettelon loppuun.

 

q       Siirry tiedostoon : Victor Readerillä voi siirtyä suoraan toiseen tiedostoon painamalla kerran Siirry sivulle -painiketta. Tällöin Victor Reader ilmoittaa MP3-levyä kuunneltaessa “Siirry tiedostoon”.

 

q       Syötä tiedoston numero. Jos numeroa ei anneta, käytetään nykyisen tiedoston numeroa.

q       Valittuun tiedostoon siirrytään painamalla Vahvista. Vaihtoehtoisesti:

q       Voit painaa myös Toista-painiketta, jolloin kappaleen toisto käynnistyy samalla.

q       Voit keskeyttää toiminnon painamalla Peruuta.

 

q       Tiedot-näppäin, näppäin 0 kertoo seuraavat tiedot: 

 

q       Tiedostojen lukumäärä

 

q       Kirjanmerkkien lukumäärä

 

q       Tila: Akut vai verkkovirta käytössä

 

q       Versionumero

 

 

 

 

7.    Tekniset tiedot

 

§         Mitat:                                 148 X 138 X 29 (mm)

§         Paino:                                260 grammaa

§         Näyttö:                               Taustavalaistu LCD-näyttö. 128 x 64 pikseliä. 29.9 x 17.7 mm.

§         Tuetut tiedostomuodot:        Daisy 2.x, MP3, CDDA

§         Akkujen tyyppi:                   Kaksi ladattavaa akkua (sisältyvät pakkaukseen).

Myös muita ladattavia AA-akkuja tai alkaliparistoja voi käyttää.

§         Sisäinen laturi                     (toimii vain laitteen mukana toimitetuilla akuilla)

§         Latausaika:                         5 tuntia

§         Akkujen kesto:                   7–9 tuntia DAISY-kirjoja kuunneltaessa.

§         Virtalähde:                          Laitteen mukana toimitettua virtalähdettä saa käyttää vain

maassa, jossa laite on myyty.

§         Koodausalgoritmit:              MP3

 

 

 

 

8.   Sanasto

 

DAISY on lyhenne englannin kielen sanoista Digital Accessible Information System. Kyseisen maailmanlaajuisen teknisen standardin avulla voidaan tuottaa esteettömiä multimedia-asiakirjoja, joiden sisällön ja rakenteen osasta toiseen siirtyminen käy helposti. DAISY-standardin alkuperäisenä kohderyhmänä olivat näkövammaiset ja muut, jotka eivät eri syistä pysty lukemaan painettua tekstiä, mutta samaa tekniikkaa käyttäen voidaan kehittää monipuolisia sovelluksia, jotka hyödyttävät kaikkia käyttäjäryhmiä ja jotka lisäävät tekstimuotoisen informaation saavutettavuutta eri käyttötilanteissa.

 

DAISY 2.0 HTML-standardi pyrkii määrittämään selkeän ja yhtenäisen tavan muodostaa rakenne digitaalisille äänikirjoille, jotka sisältävät lähinnä otsikoiden ja sivunumeroiden merkinnät. DAISY 2.0 -määrityksen mukaisessa kirjassa tulee olla otsikot, sivunumerot sekä kirjan tunniste- ja luettelotiedot.

 

Oppimisvaikeudet - Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan kielellisten tai matemaattisten tehtävien suorittamiseen liittyvissä kognitiivisissa ja psykologisissa prosesseissa ilmeneviä puutteita. Oppimisongelmat eivät aiheudu emotionaalisista häiriöistä, näön tai kuulon puutteista eivätkä vajavaisesta älykkyydestä.

 

Heikkonäköisyydellä tarkoitetaan sellaista merkittävää näkökyvyn heikkenemistä, jota ei voida korjata tavanomaisilla silmälaseilla. Erilaiset apuvälineet kuitenkin edesauttavat heikkonäköisten selviytymistä.

 

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) on tiedostomuoto ja tekniikka, jonka avulla äänitiedosto voidaan pakata erittäin pieneen kokoon (noin yhteen kahdestoistaosaan alkuperäisen tiedoston koosta) säilyttäen kuitenkin alkuperäisen äänitteen laadun, kun tiedostoa toistetaan. MP3-tiedostot (joiden tiedostopääte on ".mp3") ladataan tavallisesti omalle tietokoneelle ennen toistoa toisin kuin esimerkiksi RealPlayeri-ohjelmalla kuunneltavat reaaliaikaiset äänitiedostot, joita ladataan verkosta samalla kun niitä kuunnellaan. Reaaliaikainen lataaminen on kuitenkin mahdollista myös MP3-tekniikassa.

 

MPEG tarkoittaa joukkoa hieman erilaisia digitaalisen videokuvan ja äänen pakkaamisessa käytettäviä standardeja. MPEG:tä kehittävä Moving Picture Experts Group -ryhmä toimii osana kansainvälistä ISO-standardijärjestelmää. Erilaisia MPEG-pakkausmenetelmiä kehitetään rinnakkain eri käyttötarkoitukseen soveltuvaksi.

 

 

 

 

 


 

 

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Avirikseen:

 

 

 

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Postiosoite:      PL 31, 00030 IIRIS

Käyntiosoite:     Marjaniementie 74, Helsinki

Puhelin:            (09) 39604700

Faksi:               (09) 39604310

Sähköposti:      aviris@nkl.fi

Internet:            www.aviris.fi